Nytt

Hvorfor er det så store forskjeller på somaliere bosatt i Sverige i forhold til USA? I Sverige er sysselsettingsgraden 28 % blant somaliere, mot 60 prosent i USA. En ny bok forsøker å finne svar.

Till stor del beror det på ett systemfel, hävdar Benny Carlson, docent i ekonomisk historia. På torsdagen var han i Rinkeby-Tensta, där det bor närmare 10.000 somalier.

- I Sverige organiseras allt av offentliganställda svenskar. I kombination med vårt socialförsäkringssystem har det starkt bidragit till att så få somalier är självförsörjande här. Det är hög tid att visa på att det inte behöver vara så, säger Benny Carlson som studerat hur den somaliska gruppen i Minneapolis tagits emot och tillåtits agera efter egna huvuden i betydligt större utsträckning.

I boken «Somalier i Minneapolis – en dynamisk affär», beskriver han de senaste tio årens utveckling och hur den skiljer sig mellan länderna. Uppskattningsvis har 28 procent av somalierna i arbetsförålder jobb i Sverige, medan motsvarande siffra i Minneapolis är närmare 60 procent. Framförallt har somalierna lyckats som egna företagare i USA, vilket inte alls gått så bra i Sverige. Enklare regelverk, mindre byråkrati och större vilja från myndigheternas sida att tillmötesgå den somaliska gruppen i USA, är några av förklaringarna.

- I Sverige är vi alltför fokuserade på att göra människor anställningsbara istället för att inspirera och stötta. Vi som jobbar med frågan vet vilken kraft som finns i den här gruppen, det måste vi ta tillvara på säger Margareta Edenholm, företagsrådgivare på Lunda Nova Näringslivscenter som på torsdagen arrangerade ett seminarium om somaliskt entreprenörskap.

Det bor 25.000 somaliere i Sverige, 18.000 i Norge. I Sverige har de nå bodd så lenge at vi snakker om tredje generasjon som går rett fra skolen og over på trygd.


Amerikansk-somalier mer självförsörjande än svensk-somalier