Lensstyrelsen, arbeidsformidlingen og fire kommuner i Skåne valgte å skjule en alarmerende rapport som somaliske innvandreres utenforskap. Somaliere oppfattet rapporten som krenkende, og talspersoner for somaliske og svensk-afrikanske organisasjoner stilte krav om at rapporten ikke lenger skal være offentlig tilgjengelig.

Rapporten er basert på et ambsiøst, to-årig EU-prosjekt for å sysselsette somaliske innvandrere. Prosjektet, ledet av Herbert Felix-institutet i Eslöv, kalles ”Somali Information & Business centre” og drives fra lokaler i Malmø. Hver måned får et hundretall somaliere tips om arbeid de kan søke på og informasjon og hvordan de kan starte sitt eget foretak. Senteret informerer også om det svenske samfunnet, om sykekassen og hvordan skattemyndighetene arbeider.

En forstudie til prosjektet er imidlertid utformet som en alarmrapport, hvor det rettes kritikk mot somalieres klanmentalitet og foreninger. I rapporten heter det blant annet at:

«Ett stort antal somaliska föreningar kallas för enmansshows av de flesta somalier jag träffat.”

”Alla somaliska föreningar utom Somalilandföreningen i Malmö är baserade på klantillhörighet.”

”Endast tre föreningar har en reguljär verksamhet som kan anses av större vikt.”

”Det finns en risk att somalier prioriterar den egna gruppen i marknadsföring av sina produkter och tjänster.”

”Klantänkandet är djupt rotat och kampen om resurser hård mellan olika grupper.”

Etter å ha lest de overnevnte formuleringene og deler av forstudien, skrev 16 talspersoner fra somaliske og svensk-afrikanske organisasjoner en protest mot prosjektet:

– De har använt en högst olämplig text för att få igång det här projektet, säger Ali Deeq Nur, aktiv i Midnimo, en somalisk kultur- och idrottsförening i Malmö.

Enligt Deeq Nur framställer förstudien svensk-somalier i en starkt negativ dager.

– Det är inte en bra bild som framställs av oss. Det påstås att somalier inte kan integreras i det svenska samhället. Det framstår som att somalier i Sverige tror att de hamnat på en rymdstation, säger han.

I den protestskrivelse som Ali Deeq Nur varit med om att författa framförs krav på att förstudien inte längre ska vara tillgänglig för allmänheten.

EU-prosjektets styringsgruppe gikk igjennom den to år gamle forstudien og besluttet at den skulle fjernes fra prosjektets nettside.

– Det var ett sätt att svara på deras önskemål. De bad ju om att den inte skulle vara offentligt tillgänglig, säger Katarina Carlzén på Länsstyrelsen i Skåne.

Enligt Carin Daal, som representerar Region Skåne i projektets styrgrupp, fanns det brister i förstudien.

– Det fanns citat som inte tydligt framstod som citat. Det framkallade anstöt hos somalierna. Det är olyckligt. Vi reagerar på hur de uppfattat förstudien, säger hon.

Varken Katarina Carlzén eller Carin Daal anser att styrgruppen gjort sig skyldig till censur genom att ta bort en förstudie som beskriver en bekymmersam situation för somalier på den svenska arbetsmarknaden.

– Absolut inte. Vi vill inte censurera. Tvärtom. Vi reagerar på ett berättigat krav. Det här är inte ett dokument som vi vill att det här projektet ska vila på, säger Carin Daal.

Styringsgruppen har også beklaget skriftlig de «delene av forstudien som kan oppleves som sårende eller nedsettende». I tillegg fremfører lederen for Herbert Felix-instituttet «en unnskyldning til alle som kan føle seg krenket av visse formuleringer».

– Det borde ha varit bättre källhänvisningar till vissa formuleringar, säger han.

Ali Deeq Nur sier til Sydsvenskan at underskriverne har godtatt de skriftlige unnskyldningene, men understreker at de ikke er tilstrekkelige for å bøte på skaden.

– Ursäkt är sin sak. Men det här dokumentet är ju arkiverat och går inte att plocka bort. Det här blir något som finns kvar i all framtid. Vi måste hitta ett sätt att påpeka att det som skrivs i förstudien inte är sant, säger han.

Talspersoner for et titalls somaliske foreninger vil nå skrive til Diskrimineringsombudet for å påpeke at forstudien er krenkende fordi den peker ut somaliere som en gruppe som mangler evne til å integrere seg i det svenske samfunnet.

Sydsvenskan: Rapport mörkas