Den svenske fagforeningen for brannpersonell krever lovendring og hardere straffer for å få slutt på steinkasting og angrep på personell under slukningsarbeid. Justisminister Beatrice Ask tviler imidlertid på behovet for en ny lovgiving, men de politiske partiene Moderaterna og Folkpartistene krever at spørsmålet blir utredet i Riksdagen:

MALMÖ. – Vi har haft en diskussion länge men i tisdags ställdes saken på sin spets. Det var en ren tillfällighet att ingen kom till skada, säger Henrik Persson, som ledde räddningsinsatsen och sitter i styrelsen för Brandmännens Riksförbund Räddningstjänsten Syd.

Det har nästan aldrig hänt att någon straffats för att ha attackerat räddningspersonal. Ett skäl till det är att polisen har svårt att identifiera de skyldiga.

– Dessutom finns det inte någon lämplig brottsrubricering. Om räddningspersonal blir träffad av en sten kan det bli fråga om våld mot tjänsteman. I andra fall kan det möjligen bli försök till våld mot tjänsteman. Straffet för ett sådant brott står inte i proportion till vilka oerhörda konsekvenser attackerna kan få. Både liv och fastigheter kan gå till spillo, säger Henrik Persson.

I en skrivelse till justitiedepartementet begär brandfacket att lagen om våld mot tjänsteman utökas med ett kapitel om «störande av räddningsinsats».

– Det är ett sätt för samhället att visa hur allvarligt man ser på dessa brott, säger Henrik Persson.

Fagforeningens krav har fått politiske reaksjoner. Medlemmer av riksdagen ønsker en utredning om hvorvidt dagens lovgiving er foreldet, i og med at problemet med steinkasting og overfall på den offentlige redningstjenesten ikke eksisterte på den tiden det aktuelle lovverket ble skrevet:

Malmöriksdagsmannen Inge Garstedt (M) har ställt en skriftlig fråga till justieministern Beatrice Ask (M). Garstedt vill veta vad justitieministern ska göra för att förebygga och bekämpa våld mot räddningspersonalen. Inge Garstedt är dock inte säker på om det behövs en ny lagstiftning:

– Det behöver utredas. Men det är möjligt nuvarande lagstiftning är föråldrad. När lagen skrevs fanns inte dessa problem.

Inge Garstedt vill också veta hur unga lagöverträdare som attackerar räddningspersonal tas om hand av socialtjänsten.

Folkpartisten Björn Lagerbäck, ordförande i polisnämnden i Malmö och ledamot i direktionen för Räddningstjänst Syd, stödjer brandmännens krav:

– Attackerna mot brandmän och ambulanspersonal har pågått alldeles för länge och situationen är nu så allvarlig att en del av personalen överväger att begära förflyttning. Jag anser att det är självklart att lagen ses över, säger Björn Lagerbäck.

Justisminister Beatrice Ask forstår brannpersonellets uro over utviklingen, men stiller seg tvilende til behovet for ny lovgiving da angrep på offentlig personell allerede er forbud i Sverige:

– Jag delar brandmännens oro över denna utveckling. Dessvärre är detta inte första gången brandmän blir angripna när de kommer för att släcka bränder, säger hon.

– Att angripa räddningstjänsten är redan brottsligt. Det kan handla om misshandel och skadegörelse men också om våldsamt upplopp eller andra allvarliga brott. Jag är därför tveksam till behovet av ny lagstiftning.

– Det viktigt att få fatt i dem som håller på med detta. Men jag tror också att vi måste finna orsakerna till att ungdomar håller på med detta.

– En förstärkt polisiär närvaro med nya närpolisstationer bidrar till att förebygga brott. Lokalt förankrad polis leder till bättre på dialog med ungdomarna. Jag vet att polisen i Rosengård och på andra håll aktivt arbetar med den frågan. Fler poliser med utländsk bakgrund ger större legitimitet. Här pågår en aktiv rekrytering till polishögskolorna.

For å gjøre identifisering av forbryterne enklere krever redningstjenesten også at brannbiler skal utrustes med kamera. Kravet støttes av den politiske ledelsen i Malmø, og er under utredning.

Sydsvenskan: Brandmän begär lagändring

Sydsvenskan: Stenkastningslag blir riksdagsfråga

Angrep på redningspersonell sprer seg i Sverige

Sverige: – Steinkasting er blitt et samfunnsproblem

Hver mann sitt tjenestepersonell?