Nytt

Ingen som følger med i nyhetsbildet, kan ha unnlatt å legge merke til hvor hyppig det rapporteres om politiutrykninger til asylmottak. Rett som det er skjer det voldsepisoder hvor asylsøkere er involvert.

Dette politiarbeidet koster utvilsomt store ressurser i alle de nordeuropeiske landene. Eksakt hvor store kan det bli vanskelig å finne ut av i vårt nærmeste naboland. Politiet i Sverige har nemlig lagt lokk på den informasjonen, skriver Dagens Nyheter:

Polisen vägrar berätta hur stora resurser som går åt till att hantera flyktingvågen och den alltmer spända situationen på många asylboenden. Utredningar om våld, hot och andra brott kodas med siffran ”291” och hemlighålls för massmedia.

”Ingenting ska ut”, står det i ett internt direktiv som DN läst.

hidingthetruth

All kriminalitet ved flyktningemottak og mer generelt hvor de mistenkte er migranter, skal nå merkes med det tresifrede tallet. Et arkiv finnes med andre ord, men det bevoktes som om det inneholdt militære hemmeligheter.

– Polismyndigheten gör bedömningen att uppgifterna är arbetsmaterial, säger pressekreterare Stephan Ray.

Bedömningen är, enligt honom, extraordinär.

– Det är ovanligt, normalt brukar det inte vara några problem när journalister begär ut uppgifter om anmälningar eller händelserapporter.

Men spesialordningen er bestemt på høyeste hold – i et direktiv som ikke er journalført. Men den svenske avisen har fått fatt i det likevel.

I handlingen, som aldrig diarieförts, står följande:

”Angående resurskod 291 som blivit känd för media. Koden används som arbetsmaterial för den dagliga lägesbilden. Den dagliga lägesbilden är hemligstämplad varför det som står där inte ska lämnas ut /…/ Ingenting ska ut i pappersväg gällande Alma-kommenderingen så länge den pågår.”

Sekretessbeslutet har fattats av kommissarie Håkan Nilsson vid polisens avdelning för krisberedskap. Motiveringen är att 291-koden ”innehåller vissa uppgifter som hänför sig till verksamhet för att förebygga brott och det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas av om dessa uppgifter röjs”.

– Det finns ingen anledning att kommentera detta ytterligare, svarar Håkan Nilsson på fråga om hur han resonerat.

Talspersoner for politiet stiller seg uforstående til det pottetette hemmeligholdet. Hva skal det være godt for?

Det er vanskelig å tenke seg noe annet enn at offentlighet omkring omfanget av kriminaliteten som involverer innvandrere til Sverige, ville ha fremstått som så sjokkartet at svenskenes reaksjon kunne fryktes å utgjøre en trussel mot samfunnsstabiliteten.

 

Dagens Nyheter