Feature

capt.856c0b5feb184875923bf452d741403f.aptopix_britain_weather_lkw128.jpg

Det er som et bilde fra Chaucers Canterbury Tales: Tewkesbury kloster fra 1121 er omringet av vannmasser. England opplever noe nær en monsun. Klimaforandringene bringer asiatiske værfenomener til Europa. Tidligere har Hull opplevd det samme. Der ble skadene enorme. Nå oversvømmes områder hvor regjeringen har planer om å bygge 3 millioner nye hjem innen 2020, det såkalte Grønne belte. Ting kan bli annerledes enn regjeringen har forestilt seg.