Nytt

Ap vil frata regjeringen retten til å instruere ankenemnda i asylsaker, UNE.  Det er nok et tegn på at Ap reverserer asylpolitikken.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte for å gi regjeringen rett til å instruere UNE. Det var for å gi regjeringen verktøy til å forhindre en invasjon som den Norge opplevde i 2015.

Under asylkrisen sikret blant andre Ap regjeringen adgang til å instruere Utlendingsnemnda (UNE). Nå vil samme Ap nekte regjeringen den makten, erfarer VG.

VG får bekreftet fra sentralt hold i Ap at partiet ønsker å gjeninnføre UNEs uavhengighet. Heller ikke Sp vil å støtte regjeringens forslag om å videreføre instruksjonsretten.

– Vi støtter ikke videreføring av myndighetenes mulighet til å instruere UNE, skriver parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) i en tekstmelding til avisen. (NTB)

Men Ap og Sp reiser samtidig et berettiget spørsmål om de er i ferd med å liberalisere asylpolitikken. Vest-Europa har strammet inn. Dét er det ikke bare Norge som har gjort. Hvis Norge liberaliserer til status quo ante, dvs. til situasjonen før 2015, kan det være at tilstrømningen til Norge vil øke.

Hvordan vil velgerne reagere når det går opp for dem at Ap og Sp, med KrF og V på slep, har åpnet døren på vidt gap?

Men det ser ut til at det som betyr mer for Jonas Gahr Støre, er å påføre regjeringen et nytt nederlag.

Det betyr i så fall at et flertall i Stortinget avviser regjeringens forslag om å gjøre instruksjonsadgangen og flere andre ekstraordinære og midlertidige tiltak permanente. (ntb)

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.