Nytt

Sosialistisk Venstrepartis helsepolitiske talskvinne Inga Marte Thorkildsen og Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås går inn for tvungen underlivssjekk av alle jenter, også etnisk norske.

Thorkildsen mener at obligatoriske undersøkelser må gjelde for alle jenter, fordi det i tillegg til kjønnslemlestelse kan avdekke øvrige overgrep:

– Jeg velger å se en underlivssjekk i et større perspektiv. Det er egentlig litt dumt at dette spørsmålet kommer opp bare når det er snakk om omskjæring. Det er også mange etnisk norske jenter som blir utsatt for seksuelle overgrep, sier SV-politikeren.

SV-politikerens syn støttes av Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. Hun mener også at en tvungen underlivssjekk bør gjelde alle norske jenter, da det vil være problematisk å foreta en slik sjekk av bare bestemte grupper i samfunnet.

Forlaget om obligatoriske underlivsundersøkelser har møtt motstand fra flere hold, blant annet mener Bjørn Backe i Norsk Gynekologisk Forening at forslaget er et «offentlig overgrep satt i system». Det er en argumentasjon Thorkildsen har liten sans for, da hun er av den oppfatning at undersøkelsene vil bidra til at jenter får et mer normalisert forhold til eget underliv:

– Mange kvinner har i dag problemer med sitt eget underliv, fordi det er tabubelagt. Jenter er sultefôret på informasjon om noe av det mest sentrale i kroppen. Det er jo helt absurd. Vi har ikke et normalt forhold til vårt eget underliv, sier hun.

ABC Nyheter: SV vil ha underlivssjekk for alle jenter