Nytt

En svensk rap-duo, Emilush & Caustic, er blitt frikjent av Lund Tingrett for tekster som oppfordret til krig mot politiet.

Duon består av Alexander Nodbring och Emil Göransson. Vice chefsåklagare Göran Olsson anser att de gjorde sig skyldiga till brott när de under en konsert i Landskrona förra året sjöng «vi ska starta krig mot snuten» och «jävla snutjävel».

Lunds tingsrätt menar att det i och för sig inte går att säga vad som helst inom ramen för yttrandefriheten men rätten tyckte inte att lagstiftningen ska användas för att inskränka densamma.

Man kan spørre seg: Politiet består av mennesker som går ut og gjør en jobb. Hvordan oppleves det å være politimann/kvinne når slike tekster får rettsvesenets godkjenning? Politiet måtte i helgen vokte brannvesenet for at de skulle ta seg inn i Rosengård i Malmø. Visse ungdomsmiljøer har et meget anstrengt forhold til politiet og myndigheter overhodet. Det finnes mennesker som identifiserer seg med slike tekster. Finnes det en annen ordensmakt enn politiet å rope på, hvis noe går galt?

Det finnes en viss beredskap på venstresiden til å stemple politiet, og som en del innvandrerungdom har overtatt og skjerpet. Etnisitet og kultur spiller stadig større rolle i konflikter mellom mennesker. Hva betyr det for samfunnsfreden at myndighetene tillater tekster som oppfordrer til krig mot politijævler?

Man kan bare tenke seg aksentueringen hvis rap-duoen hadde vært innvandrerungdom som erklærte snuten krig.

I Trondheim døde en nigerianer under pågripelse av politiet. Trolig var det et forbudt politigrep som ble brukt. Saken er fortsatt under etterforskning. Den virker stygg. En av de involverte var også aktiv da en afrikansk vaskehjelp utløste en alaram i en bank og fikk en ublid behandling av politiet.

En gruppe ungdommer, bla. med Borgersrud fra rapduoen Gatas Parlament, har laget en hjemmeside hvor politimannen er navngitt. Dette er selvtekt i den gode saks navn. Også her føler man seg berettiget til å bryte grenser, fordi en politimann er involvert. Men hvis man kan bryte grensene i den gode saks navn, vil det også skje i den dårliges.

Poliskritisk rap-duo friad