Nytt

Min sympati for en person som forlanger programlederens hode på et fat fordi han ikke liker det som kommer frem i programmet, er begrenset,

skriver TV2-sjef Kåre Valebrokk i et tilsvar til advokat Abid Q. Rajas kronikk.

Han avviser fullstendig Rajas påstander om udemokratisk virksomhet og sensur – de manglende invitasjonene til Holmgang skyldes Rajas eget fremstøt som medredaktør i TV2.

Rajas forsøkte i 2004 å redigere en debatt om drapet på Theo van Gogh: han var invitert til Holmgang, men nektet å delta fordi Hege Storhaug og talsmann for Islamsk Råd i Norge, Zahid Mukthar, også var invitert. I tillegg ringte han til øvrige deltagere i forkant og frarådet dem fra å delta i programmet på grunn av Storhaugs og Mukthars tilstedeværelse. Professor og sosialantropolog Unni Wikan bekreftet dette i Aftenposten i 2004, og på ny overfor TV2 i går.

Dette er grunnen til at advokat Raja ikke er blitt invitert til Holmgang siden og at han heller ikke var invitert til Holmgang onsdag i forrige uke. Men at han ikke blir invitert, skyldes ikke, som Raja hevder, at Oddvar Stenstrøm føler seg hevet over offentlig debatt og kritikk. Vi liker rett og slett ikke at utenforstående forsøker å redigere TV 2s programmer etter eget hode.

Det er innringningssekvensen i Holmgang som hovedsakelig har fått Abid Q. Raja til å uttrykke ønske om å fjerne programmet og Oddvar Stenstrøm, som i følge Raja gir undersøkelsen et uriktig preg av seriøsitet fordi han har en pen fremtreden. Kåre Valebrokk skriver i sitt tilsvar at Raja på dette punktet ikke bare går løs på Oddvar Stenstrøm og ham som redaktør, men også på Holmgangs 400 000 seere. Det liker TV2 og Valebrokk dårlig.

Vi tror likevel innringingen har sin berettigelse som en enkel test på hva som rører seg i det norske folk. At vi ikke nødvendigvis liker svaret, er en ganske annen sak. Advokat Abid Q. Raja burde forlengst ha fått med seg at det er vår evne til å leve med de meninger vi ikke liker som til syvende og sist er kjernen bak det problemkompleks Oddvar Stenstrøm og Holmgang har tatt opp.

Advokat Rajas muligheter til å delta som debattant i Holmgang har ikke blitt bedre etter hans kronikk med krav om å fjerne Holmgang fra TV2s sendeplan, og kravet får heller ikke gjennomslag i TV2s ledelse:

Hvis Abid Q. Raja fortsatt er i tvil, kan jeg bare bekrefte at Oddvar Stenstrøm forblir programleder i Holmgang. Jeg kan også bekrefte at vi fortsatt vil tenke oss om to ganger før vi inviterer ham som deltager.

Aftenposten.no: Kåre Valebrokk – Stenstrøm forblir på skjermen