Kommentar

Walter_Rathenau.jpeg

Walter Rathenau: Navnet har dette tragisk-heroiske skjær som faller over så mange av Weimar-republikkens fremste. Velutrustet, med både økonomisk, politisk og kunstnerisk sans. Forfinet og jødisk, med den evne til tvisyn det innebar. En typus Europa mistet.

Han finner sin skjebne for en antisemitts kule i 1922. Ratenhau tilhørte den ubestridte elite, han var styreleder for AEG og gjenreisnings- og finansminister. Statsmann og forfatter. Dessuten mesén for Edvard Munch. Likevel kunne denne aristokraten skrive:

«In the youth of every German Jew there is a painful moment he will remember throughout his life; the moment he first becomes fully aware that he has entered the world as a second-class citizen, and that no amount of hard work and nothing he achieves can ever rescue him from the situation.»

Judensau kalte antisemittene ham. Det spilte ingen rolle om han tilhørte landets elite. Han var bare en Jude-Dreck. Antisemittismen den gang hadde en giftighet og et hat som Europa av idag ikke kjenner. Likevel er det det Lars Gule vil ha oss til å tro når han omtaler Hallgrim Bergs «Amerikabrev».

Man må ha mistet en vestlig del av den historiske bevisstheten for å kunne påstå at dagens relativt milde islam- og muslim-kritikk ligner på mellomkrigstidens antisemittisme.

Sporer av

Hvis det er noe i samtiden som minner om den så er det ideologien som drev en Mohammed Bouyeri til å slakte Theo van Gogh som et ritualoffer. Men Gule mener altså det er omvendt, at det er Bouyeris trosfeller som utsettes for noe som kan minne om antisemittisme. Dermed sporer hele debatten av.

Det er på en måte tragisk at Gule ikke makter å se at han snur verden på hodet, for han har ellers vettuge ting å si om islamisme. Jeg tror også han har noe rett i at Berg er upresis i sin ordbruk og ikke helt har forstått hvilket minefelt han beveget seg ut i.

På meg virker det som om Berg har trodd at hans ord ville bli lest i beste mening. Det burde han visst at de ikke ville bli når temaet er det mest brennbare i vår tid.

Jeg finner det også betenkelig at også Berg låner argumenter fra Bat Ye’ors teori om Eurabia som et planlagt prosjekt. Her reduseres en kompleks historisk prosess til noe intensjonalt. Det låser språket.

Politiserte akademikere

Norge har et knippe politiserte akademikere som gjerne vil monopolisere samtalen om islam, USA, Israel, Midtøsten, innvandring, terror etc. – kort sagt alt det som utgjør tidens tegn. Det har utløst både rasjonell kritikk og en følelsesmessig reaksjon.

Noen havner i en språkbruk som er en negasjon av motstandernes. Jeg holder forestillingen om et planlagt Eurabia for å være et slikt fast inventar, et av standardargumentene som går igjen i debattene. Man kjenner dem igjen, og argumentene beveger seg i sirkel.

Det er underlig hvor fort sansen for fortiden fortaper seg. Velstanden, både den materielle og den åndelige, ligger som en tykk dyne mellom oss og mellomkrigstiden. Man skulle forsverget det, men mye av innsikten fra den gang synes å ha gått tapt. Les bare hva Rathenau skrev om Russland under bolsjevikene:

«Russlands Methoden können wir nicht brauchen, denn sie beweisen lediglich und bestenfalls, dass die Wirtschaft eines Agrarlandes sich bis auf den Boden einebnen lässt; Russlands Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Sie sind, wie es im Wesen der russischen städtischen Intelligenz liegt, unphilosophisch und höchst dialektisch; sie sind leidenschaftliche Logik aufgrund ungeprüfter Voraussetzungen. Sie setzen voraus, dass ein einziges Gut, die Vernichtung der kapitalistischen Klasse, alle anderen Güter aufwiegt, dass notfalls Armut, Hungersnot, Diktatur, Schreckensherrschaft, Untergang der Zivilisation in Kauf genommen werden müssen, um dieses Gut zu sichern. Wenn zehn Millionen sterben müssen, um zehn Millionen von der Bourgeoisie zu befreien, so betrachtet man das als harte, aber notwendige Konsequenz. Der russische Gedanke ist Zwangsbeglückung, im gleichen Sinne und mit gleicher Logik wie die gewaltsame Einführung des Christentums und die Inquisition.» (S. 345 f.)

Russlands metoder er ikke våre. Heller ikke tankene. Den russiske intelligens er oppfylt av en lidenskapelig logikk, bygget på uprøvde forutsetninger. De forutsetter at ett eneste gode – utryddelsen av den kapitalistiske klassen – oppveier alle andre goder, og at man i verste fall kan godta armod, hungersnød, diktatur, skrekkregime og sivilisasjonenes undergang for å sikre dette ene gode. Hvis ti millioner mennesker må dø for å befri ti millioner fra borgerskapet, så betrakter man det som harde, men nødvendige konsekvenser. Den russiske tanke er tvangslykkeliggjøring, med samme tankegang og samme logikk som den voldelige innføring av kristendommen og inkvisisjonen.

Islamistene og jihadismen representerer den samme tvangslykkegjøring, og de er villig til de samme ofre. Men når de starter «innhøstingen» har vi ikke skjønt noenting, til tross for at det 20. århundre var en eneste lang anskuelsesundervisning i denne logikken.

Blottet for kunnskap