Kommentar

Onsdag kommer Michel Houellebecqs nye roman Soumission, Underkastelse, ut i Frankrike, og en uke senere foreligger den tyske oversettelsen. Houellebecq er en provokatør og denne gang har han grepet fatt i det mest brennbare av alle tema: Et islamisert Europa.

Det handler om at de borgerlige partiene vil gjøre hva som helst for å unngå at Front National kommer til makten, om det så er å samarbeide med islamistene i Det muslimske brorskap. Disse har bygget opp et mektig parallelt sivilsamfunn gjennom veldedighet, kulturvirksomhet og ungdomsbevegelser, man må anta – godt hjulpet av statlige subsidier.

Året er mai 2022. Snart skal halvmåne og sigd vaie fra Elysee-palasset. Det minner om en maktovertakelse. Snart skal den lesbiske lederen av Sorbonne måtte rydde sitt kontor. Det dumper ned nye retningslinjer til lærerne. Noen får tilbud om å slutte eller gå over til andre universitet. Sorbonne blir, som det prestisjeuniversitet det er, islamisert.

Saudi-Arabia har ikke verdens mest meriterte universiteter, men det hadde Frankrike. I det minste navnene, og saudierne kjøper seg intellektuell legitimitet ved å investere i vestlige universitet. Nimbusen som stråler fra navn som Sorbonne er uvurderlig. Det gir kulturell og politisk legitimitet. Og status.

2022 er syv år unna, og med den farten islamiseringen går, kan bokens scenarie komme enda tidligere.

Omtalen av boken blir en del av dens tematikk. I Frankfurter Allgemeine legger ikke redaktør for litteraturdelen, 45 år gamle Sandra Kegel, skjul på at hun forferdes. Hun skriver at hun håper ikke PEGIDA-tilhengere lesere franske romaner! Da kan de føle at de får deres motvilje fatalt bekreftet!

Trotzdem wünscht man sich angesichts der Lektüre von „Soumission“, dass Pegida-Anhänger sich nicht für französische Romane interessieren. Sie könnten sich von diesem neuesten, schon vor Erscheinen heftig diskutierten Buch in ihren dumpfen Ressentiments fatal bestätigt fühlen.

Redaktøren synes ikke å forstå at hun derved blottlegger noe av den naivitet og stupiditet som er bokens tema. Nettopp denne folly, enfoldighet, ureflekterthet midt opp i det beleste, er noe av Houellebecqs tema.

michel-houellebecq

Frankrike har vært synonym for kollaborasjon under annen verdenskrig. Houellebecq viser at kollaborasjonen nå gjelder islam, men det er en state of mind som ikke bare gjelder Frankrike, men hele Vesten.

….so ist diese Schreckensphantasie aus dem Jahr 2022 eine ungeheuerliche Herausforderung. Houellebecq geht dorthin, wo es hässlich wird, und kein politisch korrekter Wille kann ihn aufhalten. Die Bestürzung muss jeder für sich aushalten. Houellebecq bietet keine Alternative, keinen Halt und auch keine Bewertung der Ereignisse, allenfalls grinsende Ironie über seine bösen Einfälle; zuverlässig verpasst er jeder Situation ihre schlimmstmögliche Wendung.

En anmelder skal ikke bli privat, Kegel blir privat når hun ureflektert formidler sine egne personlige antipatier og sympatier. Det er antagelsen om at dette er objektive størrelser, eller allment godtatte, som gjør dem private. Hun er en representant for en velmenende liberale elite som ikke forstår andres perspektiver enn sitt eget. Det skal bli spennende å se om noe norsk forlag tør å utgi Underkastelse. Siden Fallaci har norske forlag systematisk unngått slike bøker.

Men nå er noe ved å skje i Europa. Eric Zemmours Det franske selvmord har solgt en halv million. Houellebecqs roman er del av en trend som norske forlag foreløbig ikke vil dele med leserne.

– Skrekkfantasien fra 2022 er en forferdelig utfordring. Houellebecq beveger seg dit hvor det blir heslig og ingen politisk korrekt vilje kan avholde ham fra det. Bestyrtelsen må hver utholde for seg, Houellebecq tilbyr intet alternativ, ingen stans eller verdivurdering av hendelsene, bare en tannflekkende ironi over sine egne onde innfall,

Von Papen

Franz von Papen het den selvhøytidelige nasjonalkonservative som slapp Hitler til i Rikskanselliet. Det var nederlag forkledt som dialog. Nå står et lignende knefall for døren. Hvis en tysk redaktør blir så forskrekket kan det vel bare skyldes at fremtidsscenariet skremmer, dvs. at det har en realisme ved seg som er ubehagelig?

Die bürgerlichen Parteien wie auch die Sozialisten haben, um den zur Macht drängenden Front National zu verhindern, einen Pakt mit der Bruderschaft der Muslime geschlossen. Mohammed Ben Abbes ist der neue, fiktive Präsident im Elysee-Palast, sein Premier wird der (real existierende) Zentrumspolitiker Bayrou.

De borgerlige partiene og sosialistene, har, for å unngå at det maktstrebende Front National kommer til makten, inngått en pakt med Det muslimske brorskap. Mohammed Ben Abbes er den nye fiktive presidenten i Elysee-palasset, hans statsminister blir den (virkelig eksisterende) sentrumspolitiker Bayrou.

Im wirtschaftlich kollabierenden Frankreich des Romans hat sich die Bruderschaft der Muslime vor allem deshalb als Erfolgsmodell etabliert, weil ihre Jugendverbände, Kultureinrichtungen und karitativen Institutionen der Partei immer mehr Wähler zuträgt. Dabei ist der Islamführer an der Spitze des Staates alles andere als ein ordinärer Taliban.

I det økonomisk kollaborerende Frankrike har Brorskapet fremfor alt skapt en suksessmodell gjennom ungdomsbevegelser, kulturvirksomhet og veldedighet – noe som har tiltrukket stadig flere velgere. Dermed blir islamføreren i spissen for staten noe helt annet enn en vanlig Taliban.

Et nytt Europa

EU blir et verktøy og middel til å realisere et nytt Europa med tyngdepunkt i sør. Akkurat som med Romerriket blir Middelhavet tyngdepunkt, med de latinske landene i sør og på den andre siden Marokko, Tunisia og Algerie i EU.

En slik forskyvning blir det logiske tyngdepunkt i en utvikling som har pågått over mange år: islamiseringen av Europa, folkebevegelsene fra sør til nord, og EU-politikernes forsøk på å tilpasse seg – økonomisk, velferdsmessig, kulturelt, ideologisk. Europeerne får høre at de også må tilpasse seg det nye og de nye.

Die Europäische Union ist ihm für diesen lange gehegten Traum Mittel zum Zweck, in dem er mit Hilfe der Mittelmeerländer das Gravitationszentrum Europas immer mehr nach Süden verlegt. Dazu werden nach der Türkei auch die frankophonen Länder Marokko, Tunesien und Algerien in die EU aufgenommen. Der logische Endpunkt der ganzen Anstrengung ist die Errichtung eines neuen Großeuropa – mit Mohammed Ben Abbes als alleinigem Herrscher.

Eurabia likevel

Slik Kegel skisserer Houellebecqs fremtidsscenarie må man si at han bare trekker videre de linjene som allerede er synlige. Norske medier har dels latterliggjort, dels demonisert begrepet Eurabia. Slik blir de selv en del av problemet. Det er nettopp mangel på motstand og den frivillige underkastelsen som er Houellebecqs tema. Det finnes ingen kjerne, ikke noe genuint som unndrar seg den sykdommen som lammer Europa.

Hovedperson er språkforskeren Francois, som i et lakonisk språk beskriver forvandlingen av Paris. De tendenser som tidligere har vært synlige, blir manifeste, på den måten at alle tilpasser seg dem. Klarest ser man det i kvinnenes påkledning – sløret blir obligatorisk. «Man» tilpasser seg.

Også de høyreintellektuelle dyrker filosofier og tendenser som blir frivillige eller ufrivillige kollaboratører med islam. En skikkelse i romanen er den belgiske konvertitt og Nietzsche-kjenner, Robert Rediger, som hovedpersonen oppsøker i hans palé. Rediger bor sammen med en 15-åring, i samme hus hvor den sadomasochistiske roman Historien om O, ble skrevet.

Et trekk ved den liberale eliten er at den ikke ser noen sammenheng mellom dens egen tøyeløse frihet og konsekvensene for samfunnet eller mennesker som ikke tåler grenseløs frihet og driftenes frie spill. Houellebecq viser noen trekk ved en kultur som gjør sadomasochisme til noe som er in og bestselgerlitteratur. Mediene og bransjen hausset opp Fifty shades of grey. Det er den slappe godtagelsen, den ukritiske dyrkelsen, mangel på motforestillinger som gjør et slikt fenomen til en illustrasjon på Houllebecqs nye bok.

Rediger mener å ha funnet frem til at menneskets innerste ønske er å underkaste seg. Med Brorskapet ved makten får de ønsket oppfylt.

 

omslag.soumission