Kommentar

Det var to russiske interessenter som ville kjøpe seg inn i Aker Kværner, får Dagens Næringsliv bekreftet. En av dem var Gazprom. Vi ser konturene av et spill som er svimlende stort, men politikere og medier later som ingenting.

Det het i sin tid at Norge gikk fra å være bonde til springer da vi ble en oljenasjon. Med fusjonen mellom Statoil og Hydro rykker Norge opp enda et hakk, og blir internasjonal storspiller. Det betyr at man konkurrerer i klassen med de aller største. Når naboen er Russland og man ønsker å bli samarbeidspartner i nord, er innsatsen stor. Russerne er ingen vanlige forretningspartnere.

Norge har en tredje aktør, som er istand til raske og uventede grep. Kjell Inge Røkke la en grand slam plan. Han ville være kongemaker, og hadde han lyktes ville han selv blitt konge.

Det vi vet var at han ville ha Hydro inn som deleier i et nytt holdingselskap som skulle kontrollere de 50,1 prosent av aksjene i Aker Kværner. Hydro skulle ha 40, og Røkke 60 prosent. Under forhandlingene lot Røkke forstå at det sto russere klar i kulissene til å gå inn.

Da Eivind Reiten fikk fusjonen med Statoil i boks ble det for mye å skulle gjøre nok et dristig grep. Røkke fikk kurven og ble rasende. Nå vil Røkke og tillitsmenn at Staten kjøper seg inn i Aker Kværner. Det rasles med russer-oppkjøp. En alternativ er å ta opp igjen forslaget mellom det fusjonerte Statoil/Hydro og Aker Kværner.

Utrolig nok presterer olje-og energiminister Odd Roger Enoksen å si til DN at «ja, jeg ser ikke på det som en umulighet hvis det er en aktuell problemstilling i fremtiden.» En statsråd uttaler seg ikke om en så sensitiv sak til mediene på et så løst grunnlag. Det er ABC. Enoksen må være den svakeste energiminister Norge har hatt. Han dilter konsekvent etter andre.

Det vi ser er et stort spill, der Norge ønsker å spille i førstedivisjon innen den mest strategiske råvaren i verden. Norge har gjort et fremstøt for å samarbeide med russerne på Shtokman-feltet. Gazprom har vist seg som en hensynsløs spiller. Det er ingen forskjell på Gazprom, Putin og styrtrike KGB-offiserer. Alt er en eneste mafia. Det er de samme kreftene som har ført krigen i Tsjetsjenia, boikotter Ukraina, Georgia, drepte Politkovskaja og Litvinenko, leverer raketter til Iran og krever en høy pris for å samarbeide med verdenspolitimann USA.

Helge Lund og Eivind Reiten tror de kan hamle opp med russerne. Kjell Inge Røkke tror han er smartere enn både Reiten/Lund, og overlister dem gjerne for å bli konge sammen med russerne.

I Norge er det en inngrodd motstand mot å se dimensjonene og de strategiske risikoene i dette spillet. Selv Dagens Næringsliv våger ikke å tenke tankene til ende i sin leder om russer-fremstøtet.

Les også

-
-
-
-
-