Nytt

Statssekretær Raymond Johansen var ikke affisert av at det overføres penger fra Norge til islamistene i Somalia. -Hva kan vi gjøre med det. Det er jo private transaksjoner, svarte Johansen.

Det var statsministeren i den FN-støttede regjeringen som sa til Nettavisen at det kjempet jihadister fra Norge i Somalia, og at pengestøtten fra Norge har vært betydelig:

Jeg kan bekrefte at flere somaliere som har norske, danske, britiske og australske pass kjemper med islamistene mot oss, sier statsminister Mohamed Ali Gedi til Nettavisen.

Han hevder også at Unionen av Islamske Domstoler har fått betydelig økonomisk støtte fra enkeltpersoner i Norge. Han ber Norge om å stoppe overføringene.

– Jeg ber Norge om å stanse pengeoverføringene fra somaliske islamister i Norge til islamistene i Somalia. Vi har også informasjon om at somaliere bosatt i Norge er medlemmer i Unionen av Islamske Domstoler. Vi håper at Norge kan arrestere dem fordi de støtter terrorister, sier statsminister Mohamed Ali Gedi til Nettavisen.

Det er påfallende hvor lite informasjon det kommer om forholdene i Somalia. En norsk amanuensis i Bath kunne fortelle at flere av lederne for Unionen av sharia-domstoler er tidligere geriljaledere som på 90-tallet forsøkte å styrte regimet i Addis Abeba. Kanskje ikke så rart at Etiopia følger med når de samme menneskene kommer til makten i Mogadishu.

I alt snakket om fred under Unionens banner, nevnes ikke at Unionen kom til makten med våpenhjelp. Var dette mer legitimt, enn at den FN-støttede ber Etiopia om hjelp?

Unionen minner Taliban. Også de grep makten etter år med borgerkrig. Også de var anti-korrupte, men til en pris som etterhvert ble meget høy. Innslaget av jihadister tyder på at Unionen også er ledd i Jihadist-Internasjonalen.

Det vekker minner om 1994, da styrkene Farah Aidid skjøt ned et amerikansk helikopter og drepte flere Rangers, i det som er kalt Black Hawk Down. Al Qaida hadde sendt folk til Somalia. De oppnådde ikke noe. Men i bin Ladens hode antok Mogadishu og amerikansk tilbaketog store dimensjoner. De trodde det var deres innsats som var utslagsgivende, skriver Lawrence Wright i «The Looming Tower».