Kommentar

Leder av Folkehelseinstituttet, Geir Stene-Larsen, vil ha full kontroll på hvem som snakker med mediene. Forskere får i fremtiden ikke lov til å uttale seg om sin egen forskning uten godkjenning.

Forskere får ikke snakke med journalister uten at det er godkjent av ham, som øverste sjef. Han mener forskere ikke uten videre kan formidle selv sin egen forskning til allmennheten, blant annet fordi forskningsresultatene kan være av en slik karakter at de kan få samfunnsmessige og politiske konsekvenser. Da er det instituttets leder, og ikke den enkelte forsker, som skal mene noe om disse konsekvensene. Forskere får heller ikke lenger uttale seg om andres forskningsresultater, eller saker innenfor eget fagfelt.

Tidligere brukt man hemningsløst hemmelighetsstempel i forvaltningen. En ny tid har brakt med seg nye organisasjonsformer, også i det offentlige: Men det har ikke hjulpet på offentlighetsprinsippet. Omgjøringen til statlige AS gjør at selskapet ikke er omfattet av offentlighetsloven. I «tilsynene» innføres managementsmetoder som ser på lekkasjer til offentligheten som forstyrrende eller skadelig.

Det sier mye om dagens Norge at mens regjeringen arbeider med beskyttelse av varslere, blir varslere i det statlige Norfond oppsagt av den nyetilstatte sjefen Kjell Roland, med Einar Steensnæs som styreformann.

Det er langt mellom liv og lære. Spørsmålet er om ikke det er arbeiderpartistaten som er omplantet til moderne konkurransesatt virksomhet: man trekker på en tradisjon på å stoppe munnen på folk.

Sensurerer sine ansatte