Kommentar

Filmfotografen Christofer Uwe presenterte en høyst uvanlig film om innvandrer-Norge på TV 2s program Reflektor. Slik åpen tale er sjelden kost i norske medier. (selv så jeg bare de siste minuttene). Filmen kommer i reprise førstkommende lørdag 12.20-13.15