Kommentar

Ordet etnisk blir meningsløst i New York, hvor alt er etnisk. Det er et uttrykk for Europas problemer at vi har problemer med å finne begreper som uttrykker hva vi opplever. Vi rives mellom kartet, det vil si slik det burde være, og en virkelighet hvor mye ikke stemmer. Vi fylles av ambivalens, drømmer og moralisme.

New York er på en måte hinsides denne debatten. Her er etnisk a fact of life, og etter noen timer er det bare der.

Hvorfor er europeere så lite opptatt av å lære av USA? Jeg sto i Virgins megastore igår og fant noen PBS-dokumentarer, en var om Renconstruction after the Civil War. Civil War er et ord med en spesiell klang idag. Det slo meg som et nytt faktum at denne nasjonen faktisk utkjempet en borgerkrig om slaveriet, en human rights cause fremfor noen. 600.000 døde. USA hadde den gang en av sine store presidenter, Abraham Lincoln. Hans tale ved Gettysburg er blitt et begrep.

Hvorfor er det slik at «vi» europeere i hovedsak fester oss ved de problematiske sidene ved USA? Under Vietnam-krigen var det venstresiden som var negative, og ikke uten grunn. Men idag omfatter negativismen hele det politiske spekter i Norge. Noe har skjedd og det er ikke bra. For oss.

Dette er noe annet enn bare anti-Bush. Anti-amerikanismen er grunnleggende anti-liberal. Det er en holdning som utelukker noen av de beste mulighetene for å skape et levedyktig multietnisk samfunn.

Blant lærdommenene er at du må slåss for dine rettigheter. Det er noe med det amerikanske samfunn som frembringer sterke individer som sloss mot alle odds. De blir helter. At Clint Eastwood på sine gamle dager lager film om indianeren som heiste flagget over Iwo Jima og hvordan det gikk med ham, ser jeg som et uttrykk for denne sterke sansen for individuell styrke.

Et viktig trekk ved det amerikanske samfunnet er en høy grad av alminnelig høflighet. Ikke bare thank you, men thank you, sir! Og hele tiden: how are you? og det skal besvares med fine, how are you?

På subway og gater er folk hensynsfulle. Hvis Oslos gater hadde vært like fulle som Times Square og omkringliggende gater var nå i helgen, hadde det vært spisse albuer, knuffing og dytting. Slik er ikke amerikanerne. Og det er svært lite aggressiv opptreden. Subwayen er fredelig og trygg. På mange måter er det bildet jeg får av New York noe helt annet enn det korrespondenter i Europa formidler.

Les også

-
-
-