Kommentar

Nylig frigitte dokumenter viser at CIA visste at Adolf Eichmann levde i Argentina, men at de unnlot å gjøre noe med det. Det var i tråd med den nye linjen etter at den kalde krigen brøt ut: folk kunne brukes, uansett hvilken fortid de hadde.

Moralsk sett en høyst tvilsom politikk, som idag blir fordømt.

Fremstillingen av saken i amerikanske/internasjonale medier og Aftenposten nett, forteller noe mer: Antiamerikanismen er gått selv Aftenposten i blodet. Der Washington Post skriver «failed to act», skriver Aftenpostens Nicolai Heyerdahl: USA beskyttet Eichmann.
Forskjellen på aktiv og passiv er ganske stor.

The CIA organized Cold War spy networks that included former Nazis and failed to act on a 1958 report that fugitive Nazi war criminal Adolf Eichmann was living in Argentina, newly released CIA records show.

Amerikanerne visste hvor Adolf Eichmann skjulte seg, men holdt tett.

Opplysningene om at USA visste hvor Eichmann var, er nedslående. Men Aftenposten er ikke opptatt av å sette dem inn i en sammenheng. Avisen skriver at opplysningene kom fra Vest-Tyskland, men det er USA som kjøres frem som den ansvarlige.

Aftenposten siterer flere ganger historikeren Timothy Naftali, som uttrykkelig nevner vesttyskernes ansvar.

In fact, Eichmann was in Argentina and was using the name Ricardo Klement — but apparently neither the CIA nor the West Germans acted on the information, Naftali said.

«Tragically, at the moment the CIA and the BND had this information the Israelis were temporarily giving up their search for Eichmann in Argentina because they could not figure out his alias,» Naftali wrote in an analysis of the documents.

Det var tyskerne som var redd for at statssekretær Hans Globkes fortid skulle komme ut. Det var sogar tyskerne som ba CIA stanse publiseringen av Eichmanns dagbok.

Israeli agents hunting for Eichmann came to suspect that he was in Argentina but did not know his alias. They temporarily abandoned their search around the time, in March 1958, that West German intelligence told the C.I.A. that Eichmann had been living in Argentina as Clemens, said Mr. Naftali, of the University of Virginia.

The West German government was wary of exposing Eichmann because officials feared what he might reveal about such figures as Hans Globke, a former Nazi government official then serving as a top national security adviser to Chancellor Konrad Adenauer, Mr. Naftali said.

In 1960, also at the request of West Germany, the C.I.A. persuaded Life magazine, which had purchased Eichmann’s memoir from his family, to delete a reference to Mr. Globke before publication, the documents show.

I Aftenpostens story er det USA som blir stående igjen med skylden.

Heyerdahl hekter like godt på en setning på slutten:

Amerikanerne bidro i liten grad til å forfølge tyske krigsforbrytere etter krigen.

Vel, det var noe som het Nürnberg-domstolen, og det burde nevnes. Men da den kalde krigen brøt ut, endret amerikanerne politikken.

«It was not U.S. policy to track Nazi war criminals once the Cold War began,» said historian Timothy Naftali of the University of Virginia, a Cold War expert who has studied the new documents.

«The CIA based its decisions about using former SS men or unreconstructed Nazis solely on operational considerations. . . . Hiring these tainted individuals brought little other than operational problems and moral confusion to our government’s intelligence community,» he added.

Naftali er en reflektert historiker. USA gjorde mange ting etter krigen. Lerretet er enormt. Å ta eks-nazister i sin tjeneste var ikke smart. Men når Aftenposten skal gjengi storyen blir den forenklet, og bare ett inntrykk står igjen: «CIA beskyttet Eichmann». Det er en grov forenkling. Men nå er de antiamerikanske refleksene så innøvd at det går av seg selv.

For ikke å forstyrre bildet utelates det at også KGB drev storstilt rekruttering av eks-nazister.

Norman J. W. Goda, an Ohio University historian who reviewed the C.I.A. material, said it showed in greater detail than previously known how the K.G.B. aggressively recruited former Nazi intelligence officers after the war. In particular, he said, the documents fill in the story of the «catastrophic» Soviet penetration of the Gehlen Organization, the postwar West German intelligence service sponsored by the United States Army and then the C.I.A.

CIA Ties With Ex-Nazis Shown

C.I.A. Knew Where Eichmann Was Hiding, Documents Show

CIA beskyttet nazi-topp