Kommentar

qaradawi.jpg

I kulturhistorien har bagateller utviklet seg til å bli viktige symbol-saker. Når man ser på Profet-tegningene i Jyllands-Posten må man si de er en bagatell i forhold til hva de har avstedkommet. Kulturredaktør Flemming Madsen har funnet det nødvendig å bo i Florida p.t. og Danmark og Norge trues med boikott! Danmark har en mye større muslimsk befolkning, med flere pågående representanter. De har ønsket å påkalle oppmerksomheten til kjente skriftlærde. Det oppnådde de da Yusuf al-Qaradawi satte seg bak boikott-trusselen mot Danmark og Norge. Qaradawi har sanksjonert selvmordsangrep på amerikanske soldater i Irak. Han går for å være relativt moderat, selv om han lefler med de jingoistiske strømninger som for tiden preger islam. Det forhindrer ikke at datteren studerer i USA.

På Qaradawis nettsted islamOnline.net, har den danske imamen Abu Laban en paradoksal formulering:

«We have fled our countries because we were denied freedom of expression so no one should play this tune with us.

«This is not a case of freedom of expression,» averred Abu Laban.

Les også

-
-
-
-
-
-