Kommentar

Norsk politi ble advart om at Rahila Iqbals liv var i fare, dagen før hun mistet livet i Pakistan. Et vitne kontaktet politiet og ga konkrete opplysninger om et planlagt drap, skriver Dagbladet.

Norsk politi varslet pakistansk politi, men de har ikke villet oversende bevismaterialet, fordi den mistenkte faren, Azhar Iqbal, risikerer dødsstraff.

Høyesterett har bestemt at den drapsmistenkte farens advokat, Abid Q. Raja, skal få utlevert bevismaterialet. Politiet ønsker å tilbakeholde fem sider med vitnets forklaring, fordi de frykter for vitnets liv. Raja sier han allerede kjenner vitnets identitet.

Saken er nok en illustrasjon, en meget grell sådan, på hvordan høye idealer får utilsiktede virkninger. Fordi faren skal skånes for dødsstraff får ikke påtalemyndighetene bevisene de trenger. Resultatet kan bli at faren går fri, og vitnet som forsøkte å forhindre drap, må leve med frykt i overskuelig fremtid.

Tipset om at Rahila skulle drepes