Kommentar

Det er Russland, Kina og India som avgjør hvordan Irans atom-eventyr skal ende, skriver Thomas L. Friedman.

Disse tre landene har seilt opp til å bli såkalte «global players». De har hatt store fordeler av verdenshandelen. Men forstår de at de også må gi noe tilbake? At de må gjøre noe for å opprettholde lov og orden i verden?

Hvis de tre landene ikke har forstått det, kommer Iran til å blåse av EU og USA. Landet greier seg uten dem.

Da befinner vi oss med ett i en mye farligere verden.

But these countries have basically been cruising along as free riders on a stable international order, which has been 2_kommentartained largely by the U.S., with help from the E.U., NATO and Japan. Both Russia and China have actually used their clout at times to protect international bad actors – like Iran, Sudan and North Korea – out of a narrow economic self-interest and a kind of residual third-world, gotta-counter-the-Americans reflex…

The Sunni Arabs may tolerate the Jews’ having a bomb, but not the Shiite Persians’ having one. The Arabs would want their own bomb. And Russia would have an unstable, nuclear-armed Iran on its border…

For their own sakes, if not ours, these emerging big three have got to become the Axis of Order. The old cops on the beat can’t deal with the Axis of Evil alone anymore. Pay attention to how this one ends, folks. The structure of the whole post-cold-war world is at stake.

The Axis of Order?
By THOMAS L. FRIEDMAN
Published: January 13, 2006

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også