Kommentar

Et bibliotek i USA har for første gang gått til sak mot FBI på grunn av et krav om innsyn i en brukers lånedata, som Patriot Act gir rett til.

En advokat fra American Civil Liberties Union representerte biblioteket ved en lokal domstol i Connecticut.

Retten til innsyn i folks biblioteklån er ofte brukt som eksempel på Patriot-lovens krenking av personvernet. Loven omfatter rett til innsyn i flere typer registre; bokhandler, næringsvirksomhet, sykehus.

Biblioteket er pålagt å oppgi informasjonen FBI ber om, og ikke å si noe offentlig. Biblioteket reagerer på at de ikke får vite noe om grunnlaget for forespørselen. Det mener at taushetsplikten er et brudd på ytringsfriheten, og det er dette de går til sak på.

Advokaten sa bibliotekets leder gjerne vil stå frem for Kongressen og forklare hvorfor retten til innsyn i folks lånevaner er en dårlig ide, men for å kunne gjøre det må taushetsplikten heves.

Patriot Act har en såkalt «sunset clause». Den er tidsbestemt, og utløper til nyttår.

Representantenes hus stemte i sommer for å fornye 16 fullmakter i loven. Senatet skal behandle loven når den kommer tilbake fra sommerferie. (kilde: reuters)