Kommentar

Det skumle med demoniseringen av USA og Bush-administrasjonen er at det fremprovoserer den stikk motsatte reaksjon: Man slutter å høre på kritikk, og tror den alltid er overdrevet.

Mye av det som har vært sagt om Patriot Act har vært overdrevet. Men det betyr ikke at det ikke er grunn til bekymring.

Kritikerne glemte konteksten: administrasjonen ønsket vide fullmakter rett etter 911. Mange av dem er aldri blitt brukt, eller i liten grad.

Det er derfor uforståelig at Bush ber om en utvidet adgang til kontroll utenfor domstolenes samtykke. Den såkalte Patriot Act II virker å gå langt utenfor det som vanlige amerikanere kan godta av personlige inngrep.

Det er særlig mangelen på kontroll fra domstolene som er foruroligende. Vide fullmakter gir alltid misbruk. Lederen i NYTimes forstår ikke at Bush ønsker å gå enda lenger: Patriot Act, Part II.

Myndighetene skal kunne be om alle typer informasjoner, helse, forsikring, økonomi, fagforening, – hva-som-helst. Det er nå én ting. Jeg tror vi må forberede oss på at alle registre vil bli samkjørt, og da er det nesten ikke grenser for hva myndighetene kan få vite om oss. Det som er teknisk mulig, vil bli gjort. Dette står i direkte relasjon til trusselen: både fra terrorister og organisert kriminalitet.

Det betenkelige er at administrasjonen vil forby individer og institusjoner å offentliggjøre at de er blitt sjekket, eller bedt om å utlevere data. Dette er politistatsmetoder. Først får man vide fullmakter, så binder man de berørte til taushet. Det stinker lang vei.

Retten til å sjekke låneregistrene på biblioteker er blitt nevnt som eksempel på at myndighetene går for langt. Justisdepartementet opplyste nylig at den retten aldri er blitt benyttet. Men bibliotekarene har reagert. Justisminister Ashcroft kalte dem sist uke for «grunnløse hysterikere». Hvorfor foreslår da administrasjonen at den skal få fullmakt til å sette bibliotekarer i fengsel som offentliggjør krav om innsyn i utlån.?

Dette tyder på at administrasjonen har mistet gangsynet. Det er en gavepakke til politiske motstandere.