Irans avvisning av tilbudet fra EU-3 landene om politiske, økonomiske fordeler mot å avstå fra å kontrollere hele fuel-syklusen til et atomprogram, har skjedd på en uhyre provserende og konfronterende måte. Det er vanskelig ikke å tolke det som et uttrykk for den nye linjen til president Mahmoud Ahmadinejad.

«It seems that Mr. Ahmadinejad’s team wants to reject the past policies in the first week that it is taking office,» said Mohammad Hafezian, a political analyst in Tehran.

«His team includes of conservative and military forces and is not familiar with international politics. They think they can forward their policies with the instrument of pressure, the same tool they have used inside the country.»

Hvis ikke EU-landene svarer like kontant, kan avstanden mellom USA og Europa bli uoverstigelig, og spenningen i verden vil øke dramatisk.

Joschka Fischer er den eneste som sier at Irans vedtak kan få katastrofale konsekvenser. Jack Straw er forsiktig. Paris rir flere hester, og advarer mot forhastede reaksjoner.

FNs kontrollorgan, IAEA, skal ha et krisemøte tirsdag. Signalene på dette møtet vil avgjøre om verdenssamfunnet vil reagere, eller om Iran kan innkassere en enorm prestisjeseier. Hvis initiativet glipper ut av hendene på verdenssamfunnet nå, kan det bli svært vanskelig å gjenvinne.

Iran har foretatt seg en serie skritt som viser at regimet ønsket å fremtvinge en endring:

Rett før 1. august kom signaler om at Iran vill gjenoppta prosessen med anriking av uran, fordi EU-3 landene ikke hadde levert et forhandlingstilbud innen fristen. Aller nådigst gikk man med på å utsette oppstart av arbeidet til FN-inspektører hadde fått installert nye kameraer på anlegget i Isfahan.

Sist fredag overleverte de tre landene, Frankrike, Storbritannia og Tyskland, et 35 sider langt tilbud til Iran. Her tilbys Iran politiske og økonomiske fordeler hvis det avstår fra å stå for hele fuel-prosessen. Det vil si at det får anriket uran fra utlandet til sine atomkraftverk. De brukte brenselstavene returneres for gjenvinning til leverandøren, som f.eks. Russland, siden russerne bygger en «lettvanns»reaktor i Bushehr.

Men Iran ønsker ikke å være avhengig av noen. De vil rett og slett selv bestemme om de skal bli en atommakt eller ikke.

Da Irans atomprogram ble kjent, viste det seg at det hadde pågått i 18 år, uten at FN var klar over det.

Det samme dobbeltspill viser seg nå. Irans «forhandlinger» med EU-3 virker bare som et spill. Man hadde aldri til hensikt å bøye seg og kompromisse.

Iran slå umiddelbart fast at det var fornærmede og diskriminerende å nekte Iran full råderett over fuel-prosessen, slik at landet selv avgjør om det vil anrike uran til våpenkvalitet eller ikke.

På grunn av Irans regionale betydning, vil dette maktspillet få ringvirkninger langt ut over forholdet mellom Iran og Vesten. Det har allerede drevet oljeprisen høyere.

Iran Resumes Nuclear Work, a Step That May Lead to Sanctions

En ny vurdering foretatt av samtlige amerikanske etterretningsorganisasjoner, konkluderer med at Iran bevisst arbeider for å lage atomvåpen.

Completing their first full-scale assessment of Iran in four years, American intelligence agencies have concluded that Iran is «determined to build nuclear weapons» but is not expected to possess such weapons until the early or middle years of the next decade, administration officials said Tuesday.

Men når Iran kan ha en bombe klar skytes noe ut i tid, til begynnelsen av, eller midten av, neste tiår.

Estimate Revised on When Iran Could Make Nuclear Bomb

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.