Nytt

NRKs Philip Lote holdt et tankevekkende innslag om Rahila Iqbal-saken på radio idag. Den har tydeligvis gjort inntrykk. Det er sjelden å høre NRK-reportere som gjennomgår en erkjennelsesprosess for åpen mikrofon. For Rahila-saken har tydeligvis fått Lote til å tenke nye tanker. Først og fremt om forskjellen på Rahilas familie-klan, og det norske samfunn. Iqbal-familien tilhører en stor og mektig klan. Til rettsmøtene hvor morfaren, faren og sjåføren er blitt fengslet har det strømmet slektninger fra hele verden! Dette er en helt ny opplysning, og vesentlig. At Iqbal-familien er så innflytelsesrik, visste vi ikke. At den er velhavende ja, men ikke at den har en så sentral posisjon i klanen. Morfaren er overhode for klanen, og leder av landsbyrådet. Giftermål er et viktig område, som handler om verdier og kontakter. Det er ikke noe man gir bort, gjennom noe så lettsindig som forelskelse. At Rahila også valgte en ahmadiya, gjorde saken enda mer alvorlig. Da brakte hun vanære over familien. Lote fikk på en fin måte frem at dette ærestapet var noe som sprang ut av familiens høye status. Han sa det ikke direkte, men antakelsen lå der om at Rahila kan ha dødd for å gjenopprette æren. Lote sa også en annen ting: At Aktar Chaudry fra Norge er til stede under alle møter, og forsyner advokat A. Raja med det meste av det han sier til pressen! om hvor hardt faren er behandlet osv.

Lote fikk frem at dette er en uhyre komplisert sak, med mange lag. Vanskelig å trenge inn i. Han mente det var viktig at man ikke slipper den.

Det er vanlig å tro at globaliseringen virker moderniserende på mennesker, men tradisjoner har vist seg istand til å motstå trykket og tilpasser seg, sa Lote. Vi ønsker oss flere slike reflekterende innslag!