Kommentar

Mahmood Ahamdinejad har antydet at han vil rydde opp i oljekontrakter. Han har markert seg som en sterk motstander av korrupsjon.

Så anstrengt som oljemarkedet er for tiden, vil urosignaler fra Iran kunne føre til et prissjokk på olje. Spørsmålet er om han er seg bevisst Irans sentrale rolle på markedet. Iran pumper 3,5 million fat olje om dagen, og er den nest største eksportøren i OPEC etter Saudi-Arabia.

Foreløpig har ikke Ahmadinejad sagt stort om oljesektoren, men det finnes signaler, og de er urovekkende:

In his victory speech, Ahmadinejad hinted at a shake up in the oil sector, saying oil deals needed to be clarified. (reuters)

Ahmadinejad har forsøkt å fremstå som pragmatiker, med uttalelser om at det er mye viktigere med arbeidsplasser enn regler for klesdrakt. Men undertonen sier noe annet.

Han står i allianse med en hardliner-fraksjon i parlamentet som går under navnet Abadgaran. Også de fremsto som moderate før valget i 2004. Men i parlamentet har de blant annet sabotert utenlandske investeringsavtaler.

But Ahmadinejad’s backers include Abadgaran, a hardline group that dominates parliament. Despite promises of moderation before they were elected in 2004, the group have blocked foreign investment deals, voted to keep heavy fuel subsidies and demanded Iran develop the nuclear fuel cycle.

Rafsanjani sto for en pragmatisk linje. Penger betød mest. Ahmadinejad har fått et mandat fra velgerne om at rikdommen skal fordeles mer rettferdig. Folk forventer at han vill sette idealene først. Men samtidig trenger han pengene fra oljeindustrien til å oppfylle valgløftene.

Utenrikspolitisk
Utenrikspolitisk kan valget også påvirke oljeprisen. En utfordrende handling fra Ahmadinejad er nok til å gi oljemarkedet sjokk. En handling som viser at han vil opptre uforsonlig og kompromissløst overfor EU og USA i atomspørsmålet er mest nærliggende. Det er meningen at EU skal legge frem sitt samarbeidstilbud neste måned.

Et annet ømtålelig felt er forholdet til Irak, både regjeringen der, og det shia-muslimske flertallet. Hvis Iran signaliserer ønske om radikalisering av shiaene i regionen, vil det bli svært negativt mottatt. Det er heller ikke utenkelig at Iran kan komme på kant med regjeringen i Bagdad.

Some analysts said the election result was a reaction to US policies in the region, and could lead to a growth of extremism in the Gulf. One analyst, Hasni Abidi, said Ahmadinejad «embodies the exact opposite of what Washington is promoting.»
In Qatar, political scientist Mohammed al-Misfer said the hardline victory will «be accompanied by a radicalism of the Shiites in the region, which in turn will stir more confessional strife in Iraq.»
Other analysts said Ahmadinejad’s election would worsen already tense ties with Gulf neighbors and lead to Iran’s isolation.(afp)

Norge

Statoil er inne som utviklingsoperatør av tre felt på det enorme gassfeltet South Pars. Iran har 18 prosent av verdens gassreserver. Nylig ble det inngått en intensjonsavtale om å bygge en gassledning mellom South Pars til India, gjennom Pakistan. Et land som Japan får 16 prosent av sin energi fra Iran.

Uttalelser om at det er omverdenen som skal frykte Iran og ikke omvendt, vitner om Ahmadinejads manglende erfaring som rikspolitiker.

Med en oljepris på tett oppunder 60 dollar vil et nytt hopp kunne få ødeleggende virkninger på verdensøkonomien. Den viser allerede tegn på å svekket vekst på grunn av høy oljepris.