Hvis presteregimet skulle lykkes i å skremme og trumfe seg til atomvåpen, vil det øke Irans status i den muslimske verden enormt. Da vil regimet kunne stille seg i spissen for en radikal front, og stinne av petrodollar er det mye de kan stelle i stand.

Det er ett av perspektivene Abbas Abdi trekker. Han er en av revolusjonens veteraner. Han var en av lederne for studentene som tok de amerikanske diplomatene i ambassaden i Teheran til fange i 1979. Nå er han en av regimets mest frittalende kritikere.

I Norge og andre land er gjennomgangsmelodien at det er USA som er farlig og uberegnelig. Iran er også aggressivt, men det har sine grunner. Regimet må behandles varsomt. Det er ikke snakk om annet enn diplomati.

Dette rimer dårlig med hva Abdi sier:

IN the nuclear struggle between Iran and the West, which has reached a fever pitch recently, Mr. Abdi said he also saw far broader implications. Many people in the region have become radicalized, he said, particularly Sunnis, because of the occupation of Iraq.

Because they see their governments as being too close to Washington, they are looking more and more to Iran as a regional leader, he said. Should Iran be able to advance its nuclear program in spite of Western protests, he said, that victory will empower the government and, coupled with billions in oil revenue, stabilize its base of support for many years to come.

«If Iran manages to go into this nuclear program, it will not end here,» Mr. Abdi said. «Fundamentalism will grow in the region.»

Abdi ser en konflikt som uunngåelig. Iran har egentlig signalisert i lengre tid at det ikke kommer til å gi seg.

Spørsmålet er hva Europa gjør. Under en konferanse i Brussel fredag sa tidligere Bosnia-forhandler Richard Holbrooke noe meget interessant:

According to the report, former US Assistant Secretary of State Richard Holbrooke, a leading Democratic foreign policy expert, said the response to Iran’s nuclear programme, which the West says is aimed at making weapons, was a defining issue for transatlantic relations.

«Iran is the test case about whether we’ll have effective transatlantic cooperation,» Mr Holbrooke said.

Stort klarere kan ikke en amerikansk eks-diplomat uttrykke seg. Iran er et make-or-break issue.

Land som Tyskland har lenge signalisert at de forstår alvoret. Hvis de bruker Irak-feilgrepene som unnskyldning, er det mot bedre vitende.

Norske aviser skriver uten å blunke at Iran-krisen minner mistenkelig om opptakten til Irak-krigen. Selv Aftenposten skriver det. Underforstått: Blir vi lurt igjen?

Irak var en bommert på flere enn en måte. Den politiske kapital Bush sølte bort på Irak, skulle han brukt på Iran. Av de to erkefiendene var det Teheran som var den farligste. Saddam bare lot som han hadde WMD.

Prosessen har kommet et godt stykke på vei i Washington når en mann som Holbrooke, Clintons mann, sier at Iran vil bestemme forholdet mellom USA og Europa.

Abdi sier en hel del interessant, også om USA. Han sier det er et land med mye større troverdighet idag enn under Vietnam-krigen.

Mr. Abdi has become an unlikely and in many ways a lone voice in the world, saying the United States has far more moral authority today than it did back in 1979. He seems to respect, even like, his old nemesis, and finds room occasionally to compliment Washington. He even pointed to Iraq, saying that the United States had at least tried to build democratic institutions.

«Just compare America’s interference in Kosovo with its interference in Vietnam,» he said. «America has changed its policies. Back then it supported dictatorial regimes. But now, for example, it is putting pressure on the Saudis, on Egypt, and calling for change.

Reformbevegelsen i Iran er død. Stemningen er som før Murens fall. Regimet råtner innenfra.

The man whose ideas once served as a barometer of change in Iranian society today expresses cynicism, disgust and concern. «Ahmadinejad’s era will become like a tragedy in our history,» he said of the president, Mahmoud Ahmadinejad, a characterization certain to further alienate — and even antagonize — Iran’s leaders.

Now, as Tehran and the West battle over Iran’s nuclear program, and ideological conservatives control every branch of government, Mr. Abdi said he saw a country intoxicated by oil wealth and headed toward «social collapse.» Both of his historic ventures — helping to form the Islamic Republic of Iran, and helping to develop the reform movement — are, by his own assessment, either finished or hurtling toward oblivion.

Hostage-Taker, Reformer, Pessimist: An Iranian Life