Kommentar

Den som tror at Ayan Hirsi Alis berømmelse skyldes at hun laget «Submission» sammen med Theo van Gogh tar feil. Alle som møter eller hører henne, forstår at hun er et usedvanlig menneske. Det fremgår av den respekt journalister omtaler henne med.

Men ikke alle journalister oppfatter henne slik. Nylig holdt hun pressekonferanse i Forbundsdagens pressesenter i Berlin, i anledning at hennes siste bok utkommer på tysk. De utsendte journalistene fra den venstreorienterte avisen taz, skulle sette henne til veggs, og kjørte gjennom hele repertoaret av «kritiske» spørsmål. Ayan Hirsi Ali svarte tålmodig på dem alle sammen.

Richard Herzinger, som var til stede, bemerker:

Ayaan Hirsi Ali ist nicht nur eine mutige, sondern auch eine sehr kluge Frau. Es ist völlig lächerlich, wenn deutsche journalistische Weissbrötchen, die niemals wirklich irgendetwas erlebt haben, sie über Rassismus und den wahren Charakter des Islam belehren wollen. Hirsi Ali ist ausserdem eine lupenreine Liberale, die die klassischen Freiheitsrechte der säkularen Gesellschaft auch für entrechtete muslimische Frauen durchsetzen will und dafür, man fasst es kaum, mitten im ach so demokratischen Europa ihr Leben aufs Spiel setzen muss. Sie müsste von der europäischen Frauenbewegung und von allen für Minderheiten- und Menschenrechte engagierten Menschen eigentlich als eine Identifikationsfigur ersten Ranges angesehen werden. Statt dessen schlägt ihr ausgerechnet von dieser Seite fast nur Skepsis und Verdacht entgegen.

Ayan Hirsi Ali er ikke bare en modig, men også en svært klok kvinne. Det er fullstendig latterlig når journalistiske «små-hvite-brød» (billedlig uttrykk), som aldri har opplevd noe, vil belære henne om rasisme og islams sanne karakter. Ayan Hirsi Ali er dessuten en lytefri liberaler som står for det sekulære samfunns klassiske frihetsidealer og ønsker at de også skal komme de rettighetsløse muslimske kvinnene til gode, og derfor, midt i det demokratiske Europa, noe som knapt er til å fatte, opplever å sette livet på spill. Hun burde være en identifikasjonsfigur av første klasse for den europeiske kvinnebevegelsen og alle mennesker som ellers gjerne vil engasjere seg for minoriteter og menneskerettigheter. I stedet er et nettopp fra dette hold at hun møter nesten bare skepsis og mistenkeliggjøring.

Hirsi Ali und die Weissbrötchen

PS: Hirsi Ali blir intervjuet av Owen Bennett Jones på BBC radio neste lørdag 08.30