Kommentar

Paul_Berman.jpg

Skygger vår vrede over Irak, Abu Ghraib og Guantanamo for at USA tross alt har oppnådd en hel del siden september 2001? Spør amerikanske Paul Berman. Er hatet og avskyen for Bush så sterk at man heller ikke registrerer at det har skjedd en betydelig politisk forandring med USAs president, godt hjulpet av sin nye utenriksminister. Undervurderer Europa og verden nok en gang USA?

Spør Paul Berman, som nylig besøkte Oslo under seminaret til den liberale tenkesmien Liblab. Berman har nettopp fått ut en ny bok; Power and the Idealists : Or, The Passion of Joschka Fischer, and Its Aftermath. Document.no traff ham til en prat inne i Aschehougs lokaler. Det flotte rommet imponerer Berman. -Amerikanske forleggere ville aldri brukt penger på denne måten, bemerker han. Vi kommmer såvidt innom bloggere:

-Mine kolleger i New York Times begynner dagen med å scanne overskriftene, så sjekker de 3-4 blogger før de begynner dagen, sier Berman.
-Det er et kjent uttrykk; «pressefrihet tilhører den som eier en avis». Nå kan hvem som helst publisere en avis på nettet, sier Berman

-Befinner du deg for tiden på et lengre opphold i Europa?
-Jeg er gjest på the American Academy i Berlin. Det er et lite kjent. Det ble skapt av Richard Holbrooke da han var ambassadør til Tyskland på 90-tallet. Det er et fantastisk hus, med en utrolig historie. Opprinnelig tilhørte det en velstående jødisk familie. Det ligger vis-a-vis huset ved Wannsee der Endlösung ble planlagt på det berømte møtet 20. januar 1942. US Army overtok huset i 45. Da hæren dro, kjøpte den opprinnelige familien det tilbake fra den tyske stat. Det ble skaffet penger til renovering, og huset er nå et senter for intellektuelle og kunstnere.

-Et slikt akademi er til Tysklands fordel. Det holder interessen for og kunnskapen om Tyskland levende i USA. Dere burde skaffe dere noe lignende her i Oslo.

Linjeskift overfor Russland

-Jeg ble overrasket over hvor fast Bush har vært overfor Putin i det siste. Både i sin tale i Latvia, der han tok avstand fra Jalta-avtalen som delte Europa, ved å besøke Georgia, (hvor han nesten ble drept), og ved å ta imot Ukrainas Jusjtsjenko i Det hvite hus. Det er en interessant utvikling.
-Hva tror du det kan komme av? Hvem er arkitekten?
-Jeg tror mye av svaret er Condoleezza Rice.
-Er det snakk om en ny policy?
-Ja, det ser ut som det er gjort med kløkt, USA fremstår som både kritisk og vennligsinnet på en gang.
-Har Bush sine sosiale evner spilt en rolle?
-Ja, utvilsomt. Jeg tror Bush II ikke er den samme som Bush I. Byttet fra Powell til Condi spiller en stor rolle. Powell er en diplomat av den gamle typen. Powell forsto ikke det anti-totalitære aspektet av krigen mot terror. Jeg tror det er grunnen til WMD-fiaskoen. Powell hadde ikke sans for en større visjon, en bredere begrunnelse. Men han kunne gå med på en WMD-agenda. Det var det ene punktet han kunne godta og forholde seg til.

-Selv anså jeg sannsynligheten for at Saddam ikke hadde WMD for å være som 1 til 1 million. Det viste seg at oddset på 1 var riktig. Men det skal sies at selv Saddams generaler trodde han hadde WMD, og irakiske soldater dro i krigen utstyrt med drakter mot kjemiske våpen. Hvorfor skulle de ellers ha det? Nå viser det seg at de fryktet kjemiske angrep fra Israel.

Den nye Bush

-Men Bush er ikke akkurat noen intellektuell?

-Bush har gjennomgått politisk modningsprosess. Ett signal om dette var i en tale til National Endowment i desember 2003. New York Times trykket den ikke. En stor feil. De anså Bush for å være en idiot. I virkeligheten har han gjennomgått en ideologisk forandring.
(-Var det på denne tiden han skiftet speech-writer? -Aner ikke). Et viktig spørsmål: Når bestemte han seg for å skifte ut Powell? For Powell ønsket å fortsette. Condoleezza er den virkelig intellektuelle. Spørsmålet er hva det var som fikk henne til å tenke nytt.

Neoncons

-Europeere er besatt av neocons. Men ingen av dem sitter på toppen. Spørsmålet om neocons er ofte et annet ord for jødisk innflytelse.

-Bush er fra en spesiell del av det politiske spektrum. Han fikk støtte fra bare 20 prosent av jødene ved siste valg. Det er lite. Han gikk aldri etter den jødiske stemmeblokken. Hvis Karl Rove hadde ønsket det så hadde han gjort det.

-Neocons sitter alle på det nestøverste trinn: Wolfowitz var nummer to, Abrahams er nå hos Condi. De svartes innflytelse er større enn jødenes, for å sette det på spissen. Bush kommer fra Texas, hvor det dreier seg om olje, og man tradisjonelt har vært pro-arabiske. Hvis Bush har endret oppfatning er det ikke på grunn av jødisk påvirkning.

-Min antakelse er at Bush til en viss grad har løsrevet seg fra Cheney og Rumsfeld. Bush sin far var en protesje av Nixon; han tilhørte den minst idealistiske delen av det republikanske partiet.

Venstresiden i det republikanske partiet eksisterer knapt. Den andre siden er den ideologiske, og det er Reagan. Men Bush-familien tilhører Nixon-tradisjonen, og Rumsfeld og Cheney kommer begge herfra. Min gjetning er at Bush har trukket seg vekk fra disse to, sammen med Condi.

Oppgjør

-Talen han holdt i 2003 kritiserer implisitt faren: Vesten har fulgt feil politikk i Midtøsten de siste 60 år, ved å støtte opp under autoritære regimer, som har holdt folket nede og ikke tillatt forandring. Ett av de verste utslagene av denne politikken var da George H. W. Bush oppfordret irakerne til å reise seg mot Saddam, og så ikke løftet en finger da de ble slaktet ned. Når Bush jr. snakker om de siste 60 år, mener han også faren. Han tar avstand fra det som har vært grunnpilarene i amerikansk utenrikspolitikk: I 1944 inngår Roosevelt pakten med kong Feisal av Saudi-Arabia. Året etter inngår han Jalta-avtalen. Så dette er svære saker. Vi får vente og se hvor stort det er.

-Disse nye erkjennelsene forklarer også den nye aggressiviteten overfor Putin.

-Hva synes Cheney og Rumsfeld om de nye signalene?

-Administrasjonen har alltid fremstått som uensartet og politisk usammenhengene i mine øyne. Bush burde sparket Rumsfeld for manglende planlegging av freden, og Abu Ghraib. Cheney kommer aldri til å stille som presidentkandidat. Han har dårlig helse. Men han har enorm makt.

-Det sies at han står bak nominasjonen av Bolton?
-Ja, sannsynligvis. Det er utrolig. En fyr som hater FN blir nominert til FN-ambassadør. Administrasjonen har ennå ikke lært.

Hatet mot Bush skygger for demokratiske revolusjoner

-Se på hva som har skjedd siden Kosovo: Slobo ble styrtet, i en demokratisk revolusjon som kanskje bare var en 5 % revolusjon, men de slakter ingen lenger. Fulgt av Georgia og Ukraina. USA spilte en stor rolle i kulissene. Så Putin er nervøs.

Det har vært valg i Afghanistan, Irak. Revolusjon i Libanon. Det er store ting! Absolutt. Folk kan være så kyniske de bare vil.

Hendelsene i Serbia og Georgia var 1989-revolusjonene på etterskudd. Nå er det tegn på at det rører på seg i den arabiske verden. Libanon ble inspirert av Irak.

Det er en ganske dramatisk utvikling, som ikke blir erkjent på grunn av hatet mot Bush!

Paul Bermans nye bok heter: Power and the Idealists : Or, The Passion of Joschka Fischer, and Its Aftermath

Tidligere har han utgitt: Terror and Liberalism, utgitt på norsk på Dinamo Forlag.

i samtale: gunnar nyquist og hans rustad