Kommentar

Noen vil kanskje tolke undersøkelsen fra USA som troens og moralens sammenbrudd hos den kommende voksengenerasjonen; her ønsker jeg bare å avlegge studentpresten i Kristiansand, Øyvind Benestad, en liten visitt. Han er hovedmannen bak ungdomskampanjen «Verdt å vente på», som skulle få norske ungdommer til å velge seksuell avholdenhet fram til ekteskapet. Kampanjen var en norsk vri på en nesten tilsvarende i USA, der ungdommene endatil måtte kontraktsfeste sitt løfte. I dag refererer Vårt Land et oppslag i pinsebevegelsens magasin Korsets Seier om at ni av ti av ungdommene som avla løftet i USA, ikke klarte å «holde seg». Noen tilsvarende undersøkelse finnes ikke her til lands.
Benestad er bekymret for sexpresset ungdommer utsettes for. Det hjelper sikkert kristne ungdommer at han sender ut masse materiell om sex som gave fra Gud, og noe man dermed skal holde seg unna før man er gift.

I tillegg til en intens opptatthet av sex i form av avholdenhet, er Benestad ganske intenst opptatt av statistikk. Han forholder seg til statistikk konsekvent på to måter: Han refererer i det meste han skriver til statistikk, som et slags vitenskapelig belegg for eget syn, mens når statistikken sier noe annet enn det han vil den skal, trekker han resultatene i tvil, enten er grunnlaget ikke godt nok, eller metoden er tvilsom. Det gjør han også når han blir spurt om reaksjon på undersøkelsen blant amerikansk ungdom som har meldt seg på kampanjen «Sann kjærlighet venter». Til Vårt Land/Korsets Seier sier han at han ikke kjenner til den amerikanske undersøkelsen, og at han ikke vet hvordan den er blitt gjennomført. Han fortsetter:

– Det er mange usikkerhetsfaktorer knyttet til en slik undersøkelse. Hvilke svar man får avhenger blant annet av hvordan man formulerer spørsmål og hvem som spørres. Jeg tar derfor disse resultatene med en stor klype salt.

Det går fram av VL-oppslaget at undersøkelsen baserer seg på 12.000 (!)personer som ble intervjuet ett, to og seks år etter at de lot seg verve til kyskhetsløftet.
Undersøkelsen avdekker også, og dette er vel det aller viktigste, at ungdommer som lovet å ikke ha sex før ekteskapet, i større grad enn annen ungdom hadde risikosex. Det er ikke så greit å «planlegge synden». De var også mindre villige til å la seg teste for kjønnssykdommer.

Øyvind Benestad stiller seg altså tvilende til undersøkelsen, som han gjør til alle undersøkelser som forteller noe annet enn det han vil de skal, og som ikke støtter opp under hans ganske enkle og éndimensjonale kristelige «moral»-syn. Han liker ikke å forholde seg til i undersøkelsen fra USA og er nok fornøyd med at det ikke er gjort tilsvarende undersøkelse etter kampanjen han ledet overfor kristen ungdom i Norge i 1996.

Klarte ikke å vente med sex