Kommentar

Som under trusselen fra den totalitære kommunismen, er det indre svakhet som er farligst for Vesten, sier Bernard Lewis i et intervju med Die Welt.

En ting er demografisk utvikling, og migrasjon, som vil gi et høyt antall muslimer i Europa mot slutten av det 21. århundre, så høyt at Lewis snakkker om Europa som sammenhørende med Maghreb-landene. Men det viktigste er dog den indre splittelsen, både mellom USA og EU, og innenfor Europa.

Radikal islam har tiltrekningskraft både på unge muslimer og tiltrekker seg konvertitter.

-Svakhet og splittelse ser ut til å prege vestlige land, sier Lewis. Det egger motstanderen til offensiv. Han snakker om Al Qaida-lignende grupper, men snakker ellers om krisen i islam. Wahhabismen i Saudi-Arabia er uttrykk for en slik krise, for det er en ytterliggående form for islam som har lite med historisk islam å gjøre.

-Idag begår sunni-ekstremister massakre på bedende shiaher. Det er den nye wahhabittiske versjonen av islam, sier Lewis.

(Heute gibt es dort Massaker durch sunnitische Extremisten, die betende Schiiten ermorden. Das ist die neue wahhabitische Version des Islam.)

Lewis oppfattes av noen som Israel-forsvarer og ideolog for neocons i Washington. Han bruker mye av intervjuet til å forklare islams historie, at den har vært helt annerledes enn dagens morderiske og radikale retninger. Det er lite av dette perspektivet i norsk islam-debatt: et tilbakeblikk gjør det lettere å se hvor pervertert og stagnert dagens arabiske samfunn er, for det er Midtøsten og Maghreb vi snakker om, ikke Asia.

Hva kan det komme av? Hvorfor sluttet islamske forskere å være kreative? En grunn kan være at Europa oppdaget Den nye verden, og fikk tilgang ikke bare til rikdommer, men også nye nyttevekster. Men hvorfor var det Europa som utviklet skip som kunne krysse Atlanteren og ikke muslimene, som også var sjøfarere i stor stil?

Lewis har ikke alle svarene. Men peker på f.eks. kvinnens stilling. Kristendommen har som første verdensreligion påbudt monogami. Dermed løftes moren opp, hun lærer å lese. Går man tilbake til islams storhetstid, vet man ikke hvem som var barn til herskerne. Moren har ikke noe navn. Hun kom sannynligvis fra haremet. I europeisk historie vet vi derimot hvem som var mor til herskerne på tronen. Opprinnelig, i første fase av islam, sto kvinnen sterkere. Da var hun fri, men så kom haremet (sammen med erorbringene?)

Samtalen dreier inn på Irak og Lewis sier at inspirasjonen til diktaturet kom utenfra, fra Europa. Da Frankrike ble besatt i 1940 sto de franske mandatene i Libanon og Irak ledig og Tyskland fylte plassen og innsatte et tyskvennlig styre. Slik inspirerte nazistene det som senere skulle bli Baath-diktaturet.

Islam har hatt autokrati og lydighet, men ikke despoti og diktatur, sier Lewis.

Han er optimist – på lang sikt, både når det gjelder Irak og Iran.

«Europa wird am Ende des Jahrhunderts islamisch sein»