Kommentar

Vestens ledere er ikke i stand til å lede den frie verden i krigen mot terror og radikal islam. De har bundet sine egne hender.

Hør hva den tyske innenriksminister Thomas de Maizière sa 10. september, dagen før 15-år siden 9/11:

Noen dager tidligere var tre unge migranter pågrepet i en storaksjon i Schleswig-Holstein og Niedersachsen. De var på 16,17 og 26 år og var IS.

Maizière vil gjerne at muslimer i Tyskland distanserer seg fra den farlige ekstremismen. For å få ligningen til å gå opp, gir han seg til å fortolke islam.

De Maizière vor dem Missbrauch des Islam durch islamistische Terroristen und forderte eine Distanzierung der Muslime in Deutschland von islamistisch motivierten Terror-Akten. „Es ist ein Missbrauch der Religion, sich für Mordanschläge auf den Islam zu berufen“, sagte der Minister. Zugleich betonte er, dass es „unberechtigt wäre, Muslime unter Generalverdacht zu stellen. Schon deshalb, weil die meisten Opfer des islamistischen Terrorismus selbst Muslime sind“. Der Islam trage „keineswegs den Keim des Terrorismus in sich“.

De Maizière snakket om islamske terroristers misbruk av islam og krevde at muslimer i Tyskland distanserer seg fra islamistisk-motiverte terrorhandlinger. -Det er en misbruk av regligionen å påberope seg islam som grunn for mordanslag, sa statsråden. Samtidig betonte at han det ville være «uberettiget å sette muslimer under mistanke. Ikke minst fordi de fleste offer for islamistisk terror er muslimer.»

Og så setningen som viser at de Maizière har en overbevisning som gjør at han ikke kan gjøre jobben som innenriksminister:

Islam bærer «på ingen måte i sin kjerne terrorisme i seg»

Vestlige politikere som apologeter, som religionsfortolkere, som belærer publikum om en religion de etterhvert oppfatter på en helt annen måte. De Maizière sa dette samtidig som han opplyste tyskerne om at det var 525 mennesker i Tyskland som politiet klassifiserte som rede til å begå terror mot samfunnet, når som helst. Ytterligere 325 sto klar til å assistere dem.

I denne settingen gir han seg til å si at det ikke har noe med essensen i islam å gjøre. De Maizière forteller at han ikke orker eller tør se noe annet. At han sier det offentlig og tror det kan passere som overbevisende, sier noe om at politikerne har mistet balansen.

Det samme har mediene. De utspiller sine idiosynkrasier – mostridende symp- og antipatier – for åpen scene. Vi vet hvem de har sympati med og hvem de har antipati mot. Disse følelsene er så ute av sync med det som skjer at det politikerne sier og gjør virker som rene galskap.

Men de oppfatter det ikke selv. De fortsetter, igjen og igjen. De har mistet bakkekontakten.

Å si at det er alvorlig er et understatement. Vesten befinner seg i krig. Jihadistene har erklært Vesten krig, for mange år siden, og krigen har kommet til våre byer. Likevel har vi politikere som ikke våger å innrømme det for seg selv. De fremstår avkledd og det vil si handlingslammet.

Mediene er like paralyserte. Det er en uke siden 9/11-dagen. En bombe går av i et travelt utestedsmiljø midt på Manhatten. Likevel sier borgermester de Blasio at det ikke kan regnes som terror, selv om han erkjenner at det var en bevisst handling. Selv CNNs gatereporter finner det merkelig å konkludere før man i det hele tatt har kommet i gang med etterforskningen.

Det samme skjedde med San Bernardino i desember i fjor. CNN kunne ikke se noe motiv, var ikke sikker på hva det var, og slik snakket også politiledere. De advarte mot å trekke forhastede konklusjoner. Meldingene som Orlanda-terroristene sendte til alarmtjenesten  er han erklærte lojalitet til IS, ble sensurert.

Vi snakker om ledere og medier som befinner seg i en tilstand av meltdown. Det kan ikke fortsette. Vesten må få politikere som tør se virkeligheten i hvitøyet.

De har en kandidat som snakker fra levra. Det er derfor Trump har appell. Terroraksjoner på dette tidspunkt vil være til hans fordel. Jo mer tendensiøse Obama og mediene er, jo mer vil det styrke strømmen som går hans vei.

Men selv ikke dette har de forstått.

På den ene siden har vi terroren, på den andre siden har vi de ansvarlige som nekter å innse hva som foregår.

Something gotta give, sier amerikanerne.

Vi trenger nye ledere.

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/thomas-de-maiziere-zahl-islamistischer-gefaehrder-in-deutschland-auf-rekordhoch-14428779.html