22.1:Det er mulig jeg tar feil, men jeg mener å ha registert en positiv utstråling fra George W. Bush’s tiltredelestale. Det var et løfte om å være en god president for verden og menneskene; å bruke den siste perioden til noe godt. Det var ikke truslene, men løftene om en bedre fremtid som dominerte. At mennesker fortjener friheten, og at USA har som oppgave å hjelpe andre som lider under tyranniet. Han var ikke konkret denne gangen, truet ingen. Det var en tale fylt av håp og alvor, etter hva jeg forstår.

Man kan si hva man vil om Bush; men hans religiøsitet har også en god side: han står fast, viker ikke, fordi han har et anker. Det er høyst uvanlig, både for en vestlig leder, og særlig for verdens eneste supermakt. Det er forståelig at kristne verden over ser Guds finger bak dette.