Nelson Mandelas sønn Makhgato Mandela døde i dag av aids. Det betyr forhåpentlig en del at en skikkelse som Nelson Mandela har kunngjort dødsfallet og årsaken. Sør-Afrika er et av verdens samfunn som er hardest rammede av aids, og president Thabo Mbeki har motarbeidet vitenskapen om aids både hva gjelder årsaker, forebyggelse og behandling.

«Let us give publicity to HIV/AIDS and not hide it, because the only way to make it appear like a normal illness like TB, like cancer, is always to come out and to say somebody has died because of HIV/AIDS. And people will stop regarding it as something extraordinary,» said a frail-looking Mandela, surrounded by his grandchildren and other family members. (Reuters)

Les også

-
-
-
-
-
-