Tavle

Mandela døde like før midnatt i Johannesburg, 95 år gammel. Som skolegutt hadde han en lærer som het Wellington. Han byttet ut Mandelas afrikanske fornavn med navnet til en britisk helt; han kalte ham Nelson. Det navnet ble værende. Enda han var anti-imperialist, har Mandelas utdannelse og person næret stor respekt for britisk kultur og parlamentariske demokrati. Det ble på mange måter hans modell for et multietnisk Sydafrika. Det sprang ut fra gode tanker innpodet tidlig i livet. I mange land i verden idag, både i Vesten og i Sydafrika, skjer nesten det motsatte. I offentlige skoler, i moskeer, på internett, på universitetstilstelinger, blir unge mennesker oppdradd til å forakte de friheter de lever under. Gode lærekrefter har makt, men dårlige lærekrefter har ikke mindre makt. Vi ser ut til å ikke ville innse dette, langt mindre stoppe det.

BBC