På nettet sprer det seg en nettside som angivelig representerer «United Nations New Word Order». Det navnet vil vel gi de fleste oppegående mennesker gåsehud, og derfor er spørsmålet: Er nettsiden ekte, eller er det fake news? Vi har forsøkt å finne bakgrunnen og sammenhengene. På denne nettsiden står det med stor stolthet, grovt oversatt:

«United Nations New World Order er et prosjekt og et global initiativ fra 2008 på høyt nivå, for å fremme et nytt økonomisk paradigme, et nytt politisk system, og i videre forstand en ny verdensorden for menneskeheten som skal hjelpe til med å oppnå FNs globale mål for bærekraftig utvikling innen 2030 og lykke, velferd og frihet for alle som bor på jorden innen 2050.»

UNWO-nettsiden har ikke samme adresse som FNs offisielle nettsider, så det er all grunn til å være skeptisk. Er dette bare et forsøk på å piske opp en mediestorm? Etter litt graving finner vi navnet Jayme Illien. Han er eier av et firma som heter Illien Global Benefice Corporation, og det er dette firmaet som eier nettsidene til «United Nations New World Order» Project. Så da er nettsiden bare tull? Nei.

En veldig happy og positiv lobbyist som bare vil alle vel 

På Illiens LinkedIn-profil ser vi at han kaller seg selv «happytalism founder», og følger vi dette sporet, kommer vi til denne nettsiden, med bilde av en veldig, veldig happy Illien, som presenterer seg som styreformann for denne lykkelige tildragelsen. Og her blir det interessant, for International Day of Happiness er ikke noe en klasse med niåringer har funnet på. Det er faktisk en offisiell FN-dag som også er omtalt på Wikipedia som «Internasjonal dag for glede».

Går vi denne Jayme Illien nærmere etter i sømmene, finner vi at han har studert økonomi og internasjonal politikk, og har tjenestegjort som rådgiver for FN innen områder som bærekraft, økonomisk utvikling, fattigdom, nedrustning, fredsarbeid og internasjonal sikkerhet. Han har også vært rådgiver for forsvarsdepartementet i USA, og var med på et toppmøte om global sikkerhet i 2017, etter å ha besøkt Tyrkia, Irak og Syria.

Illien står bak et uttrykk som kalles «happytalism» – antagelig som et motsvar til «capitalism». «Happytalism» er definert som «et nytt politisk system, en sosio-politisk filosofi og et utviklings-paradigme for menneskeheten som setter lykke, gode følelser og frihet i sentrum for menneskehetens utvikling og alt liv på jorden.» Intet mindre, liksom. Og hvem kan vel være imot dét? Det blir jo nesten som «communism», hvor alle skal få like mye og alt skal være rettferdig. Hvem kan være imot dét?

I en YouTube-video fra Miami Dade College står Illien på talerstolen og bekrefter at han sto bak forslaget om en «internasjonal lykkedag» i FNs regi, som fikk støtte av 193 medlemsland i 2012. Navnet hans figurerer også i dokumentene som ligger til grunn for FNs bærekraftmål. Også kjent som agenda 2030. Så at Jamye Illien har nærkontakt med FN, er det ingen tvil om, og derfor kan nettsiden for New World Order pyntes med logoene for Happytalism, Lykkedagen og FNs bærekraftmål, også kjent som Agenda 2030.

FN har begynt å snakke som et diktatur 

Det er altså dokumenterbart at mannen som står bak nettsiden «United Nations New World Order» har klare forbindelser til FN-systemet. Det gjør nettsiden legitim. Da må vi stille spørsmålet: Er nettsiden en offisiell side for FN? Nei. Den er registrert på Illiens selskap og har sin egen URL. Men nettsiden har legitime koblinger til FN, og det bør vekke bekymring:

Det er allerede sterke indisier for at FN er i ferd med å bli en slags «global stat» som krever mer og mer lydighet fra sine medlemsstater, samtidig som FN i stadig større grad blir styrt av røverstater, diktaturer og islamske krefter, som nå har fullt flertall, og som samarbeider tett. Dette samarbeidet dreier seg ikke bare om å få overført mest mulig av Europas penger og verdier i form av bistand og klimagjeld, men også om fri tilgang for all verdens borgere til Europa.

Klimakrisen og klimatiltak benyttes i stadig større grad som brekkstang for å gjennomføre store endringer i retning av agenda 2030, særlig i Europa, og det kan virke som om pådriverne vet at de har dårlig tid: Etter korona-raseringen av økonomien har pengene fått ben å gå på. I det hele tatt oser uttrykkene «Happtyalism», «International Day of Happiness» og «Globale Bærekraftmål» av manipulativ språkbruk vi kjenner fra diktaturer, som er besatt av å vise hvor utrolig lykkelige og fornøyde folk er under det diktatoriske regimet.

Dette er også en Orwellsk new-speak-metodikk for å skape nyttige idioter som løper diktaturets ærend mot dissidenter: Folk som er mot bærekraft, lykke og rettferdig fordeling er jo samfunnsfiender og onde. Angi dem, så vil de forsvinne stille i natten. Uttrykket «New World Order» bare oppsummerer hva som egentlig foregår i FN.

Så er nettsiden til «UN New World Order Project» ekte?

For å konkludere og spekulere: Slik det ser ut for meg, er Jaymye Illien en aktør som forstår og kjenner FN-systemet, og som er i stand til å manipulere det etter sine ønsker. Nettsiden «United Nations New World Order» er satt opp som et personlige prosjekt, men at den er koblet til FN, betyr ikke at dette er offisiell FN-politikk. Ennå.

Sannsynligvis ønsker lobbyisten Illien at dette prosjektet skal bli offisiell politikk, og han har makten til å drive lobbyvirksomhet for det.  Jeg fant noen vage spor som pekte mot et samarbeid med Nelson Mandela Foundation, og derfra er veien kort til Bill Gates. Jeg tror nemlig Illien har mektige venner, derfor kan det godt være at han får «New World Order» innført og gjennomført. Med dagens gjennomkorrupte FN, styrt av dysfunksjonelle stater, er alt mulig.

Nettsiden UNNWO er antagelig et ledd i denne planen. Men hvis det selvutnevnte norske «sannhetsministeriet» Faktisk.no undersøker denne siden, vil de nok finne ut at den er laget i aller beste mening, for å skape en bedre verden for hele menneskeheten med «Happytalism». Faktisk!

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!