Det var en god nyhet at tallene over savnede og døde var radikalt lavere enn tidligere oppgitt: fra drøyt 1.400 til 275 savnede, og fra 21 døde til 16. Senere er tallet på savnede redusert enda mye mer.

Det må slås fast med ettertrykk at det er en stor lettelse at tallet på savnede synker så kraftig. Men paradoksalt nok øker dette kritikken mot UD og utenriksminister Petersen.

UD har gjentatt til kjedsommelighet at de har jobbet systematisk med listene for å kvalitetssikre dem. Torsdag ble jobben overlatt Nye Kripos som måtte begynne helt på nytt, for listene var ubrukelige.

Så viser det seg altså at tallet er radikalt lavere enn det UD selv opererte med.

Dette svekker ytterligere UDs troverdighet i denne saken.

Mediene begynner å lukte skandale i UDs håndtering av katastrofen. Spørsmålene til Petersen om registreringsarbeidet var mange på pressekonferansen mandag formiddag. Petersen virket mer og mer utålmodig og panisk, ettersom han merket medienes skepsis.

Som om ikke det er nok: Aftenposten kan fortelle at politiet på eget initiativ begynte registreringen 2. juledag, men på et møte 3. juledag overtok UD jobben, mot Kripos-sjef Arne Huuses klare råd.

Etter tre dager kaster UD inn håndkleet og overlater jobben til Kripos. Petersen benektet på det sterkeste at UD tiltvang seg registreringen og overkjørte Kripos.

Huuse unnlot å backe UDs versjon 100 prosent under pressekonferansen, og sa at Kripos godt kunne tenkt seg informasjonen tidligere enn torsdag. Justisminister Odd Einar Dørum måtte be politidirektør Ingelin Killengreen si at UD på ingen måte hadde nektet politiet å gjøre jobben.

Stemningen ble etterhvert noe anstrengt mellom podium og journalistene. På konkret spørsmål om hvorfor ikke offentligheten fikk vite at politiet hadde et eget tipsnummer, kunne ikke Petersen svare.

Norsk politi var i begynnelsen av desember i København på et nordisk møte. Dansk politi har utviklet et eget system for identifisering og registrering ved katastrofer. Det var nesten ferdig til bruk. Dansk politi tok det i bruk da tsunami-katastrofen rammet, og var først ute med å legge ut lister.

I Norge kom politifolk fra juleferie på jobb for å starte registreringen 2. juledag. UD overtok jobben mandag, og kastet inn håndkleet torsdag. Da måtte Kripos begynne på nytt med listene. Arbeidet som var gjort var til dels meget slett, ifølge flere kilder.

«I går kunne UD selv og politidirektør Ingelin Killengreen konstatere at listene politiet overtok er ufullstendige, og at de inneholder faktiske feil. Etter det Aftenposten erfarer foreligger det flere dobbeltregistreringer, mangel på alder, for- og etternavn, samt tilfeller der folk som har ringt og fortalt at savnede er kommet til rette, ikke selv er registrert med navn. Dermed blir informasjonen verdiløs.»

UD stanset politiets registrering- Aftenposten Nettutgaven