Kommentar

Vatikanet mener å se tendenser til antikristne holdninger og vil ha innført «kristenfobi», på linje med antisemittisme og islamfobi.

Vatikanet vil ha begrepet anerkjent av FNs hovedforsamling, slik at det inngår i offisielt menneskerettsarbeid. Ikke alle er like begeistret for det, og mener det kan bli for mange ismer og fobier å holde styr på.

FNs menneskerettighetskommisjon bruker nå begrepet kristenfobi, men det har ennå ikke offisiell status. Det kan det få når Hovedforsamlingen skal behandle begrepet senere denne måneden.

Ingen hadde hørt om begrepet før Vatikanets utenriksminister Giovanni Lajolo introduserte det sist fredag. Konteksten var interessant:

-Det bør erkjennes at krigen mot terror, hvor nødvendig den enn er, har hatt som en av sine bivirkninger spredningen av «kristenfobi» over store deler av kloden, sa han til en konferanse i Roma.

Verdenskirkerådet i Geneve var helt ukjent med termen.

Tjenestemenn i Vatikanet sier at FN forlanger statusrapporter fra medlemslandene om forekomst av antisemittisme og islamfobi. Hvorfor skulle ikke kristendommen nyte godt av samme beskyttelse og omtanke, spør de. (reuters)

Forholdene for kirker og menigheter i arabiske og muslimske land er forholdsvis lite kjent i Vesten, f.eks. situasjonen til kopterne i Egypt. Det kan være at økt oppmerksomhet rundt toleranse for islam, vil føre til større fokus på kristnes stilling i den islamske verden. I Saudi-Arabia finnes ikke en eneste kirke. Ikke en gang i Tyrkia har kirker en legal status.