Kommentar

Talsmann for Muslimsk Råd Norge, Zahid Mukhtar møtte Carl I. Hagen til debatt i Redaksjon EN på NRK i går kveld. Han har nå kommet frem til at han uforbeholdent tar avstand fra mordet på van Gogh i Nederland. Det skjer etter det han kaller enormt press den siste uken.

Men han nektet å ta avstand fra steining av kvinner dømt etter sharialov for utroskap. Å måtte gjøre det karrakteriserer han som politisk korrekthet. Mukhtar foretrekker å kalle en spade for en spade.

Hagen kjører i kjent stil, vil gjerne gi oss en støkk, vel vitende om at dette gir bedre stemmeuttelling enn noen politisk reklame. Han konfronterer med at hvis muslimer blir i flertall, så vil sharialov bli gjort gjeldende i Norge. Mukhtar svarer at det er en svakhet ved demokratiet at om muslimer kommer i flertall, så vil de legalt kunne innlemme deler av muslimsk lov i Norsk lov. Videre sier han at demokratiet jo er at flertallet bestemmer.

Det er her han avslører en uvitenhet, en manglende forståelse for det demokratiske styresett som trolig ikke er uvanlig for muslimer i Norge. De tror at et simpelt flertall bestemmer over resten, enkelt og greit.

Har ingen fortalt dem om de grunnleggende sivile rettigheter som ligger til grunn for demokratisk styre, som nettopp ytringsfriheten er en viktig del av? Det er rettigheter som et land ikke kan fjerne og samtidig kalle seg demokratisk. Her er det altså begreper og konsepter som ikke har glidd helt inn. Det minner om da bror av Mullah Krekar, som da sistnevnte ble arrestert i fjor, ropte til kamera «dette er ikke demokrati».

Av Nils Børre Remmen