I løpet av de siste 5 månedene har ikke et eneste terrorangrep blitt gjennomført mot israelske sivile innenfor den grønne linjen, selv om flere angrepsforsøk har blitt stanset. Dette synes merkelig, tatt i betraktning «åpningen av helvetes porter» og «den vulkanske hevnen» som Hamas lovet etter drapene på henholdsvis Yassin og Rantissi.

Jerusalem Report ser nærmere på dette fenomenet og siterer palestinske militsledere som hevder at de israelske sjekkpunktene og anti-terrorgjerdet gjør det bortimot umulig å gjennomføre aksjoner.

Samtidig viser en fersk rapport fra The Palestinian Human Rights Monitoring Group (PHRMG) at de lovløse tilstandene innad i de palestinske områdene er så store at rivaliserende terrorgrupper bruker mesteparten av tiden til å bekjempe hverandre, og overgrepene disse gruppene begår mot befolkningen, er så grusomme at det ikke lenger er så lett å rekruttere potensielle martyrer.