Vi gratulerer oss selv og takker våre lesere for sterk økning i besøkstallene på document.nos nettsider denne våren. Tallene er mer enn doblet på to måneder, fra vel 20.000 i mars til nær 44.000 i mai, og det uten annen markedsføring enn tips til kontakter i mediene og til dem vi omtaler ved navn.

Det skal innrømmes at også document.no fikk et løft av mulla-løftet, takket være god oppfølging på reaksjonene fra vår side, om vi får si det selv. Et resultat av denne saken var at vi fikk kontakt med Shabana Rehman, som velvilligst bidro med en kommentar på document.no. Vi får stadig hyggelige tilbakemeldinger fra dem som følger oss, men også kritiske kommentarer. Begge deler er verdifullt, og fungerer som et korrektiv. Den sterke økningen i besøkstallene tar vi som en bekreftelse på at det er behov for annerledes tenkende og skrivende, og det gir inspirasjon til å lage en enda bedre weblogg.