Dagens Næringsliv gir på lederplass bevis for påstanden om at det idag ikke finnes noe unntak blant riksavisene: alle abonnerer på den samme ulne, virkelighetsfjerne antiamerikanismen. Man skulle kanskje tro en næringslivsavis hadde større evne til å se andre perspektiver. Nå er det ikke kritiske betraktninger vi reagerer på, men den lavpannede, fantasiløse, ensporede fordømmelsen.

Dagens Næringsliv slutter seg til hylekoret som mener Saddam ble ydmyket:

Etter å ha konstatert at Saddam ikke lenger er en faktor å regne med i Irake, fortsetter lederen.

Det er likevel ikke sikkert at den helt unødvendige ydmykelsen av en åpenbart sterkt utslitt, nedslitt og forvirret tidligere leder skaper jubel i alle hjørner av Irak – eller andre steder i verden. Å sende TV-bilder av en fange under hans legendersøkelse er et nytt eksempel på at de amerikanske myndigheter har en mildt sagt brutal holdning til behandling av mennesker som ikke er amerikanere. Det er trist. Bare trist.

DNs sensitivitet på Saddams vegne er rørende. DN kaller det «en mildt sagt brutal behandling» når en mann som har drept noen millioner mennesker blir sjekket for lus og blir tatt mikrobeprøve av i munnen in camera. Hvilket overgrep! DN burde kanskje sjekke i arkivet om hvor mye de har skrevet om Saddams myrderier før det anvender ordet «mildt sagt brutalt».

Det høres også ut som om det er amerikanerne som har redusert ham til en lasaron av utseende. At det er amerikanernes skyld at han har gjemt seg i jordhuler, med kufferter fulle av cash.

Hele verden for øvrig forsto det politiske budskapet. Slik ser tyrannen ut, uten voldsapparatet sitt. Han var en slagen mann før amerikanerne fant ham.

Amerikanerne hadde en meget aktverdig grunn til å fremstille Saddam foran kamerra. Da sønnene var tatt, nektet irakerne å tro det, før de hadde sett det på TV. Like måtte sys sammen og sminkes, og så presenteres for pressen, før folk trodde det. Nå ville amerikanerne vise ham frem, for å overbevise folk om at tyrannen er tatt og aldri kommer tilbake.

NRK var først ute med «synd på Saddam»-vinkelen, godt fulgt opp av Dagbladet. Livlegen mente han var medisinert, og Aftenposten gjenga på førstesiden sprøyt om at det var brukt et hvitt pulver, som også dyra i området var blitt syke av! Slik har mediene vært under hele Irak-epoken: man har gjengitt direkte hva folk har sagt, uten å stille spørsmål ved motivene.

Nå synger de fleste medier om hvor brutalt Saddam blir behandlet. Når humaniteten går for langt, vipper den over i sin motsetning. Som Oscar Wilde sa: Sentimentalitet er brutaliteten på ferie.

Les også

-
-
-
-
-
-
-