Kommentar

Iraneren Parsa (31) har fått asyl i USA og knytter store forhåpninger til Shirin Ebadis videre arbeid for menneskerettigheter i Iran. Han gleder seg over fokuset Iran har på seg nå, på grunn av fredsprisen. Samtidig er han svært kritisk til at europeiske land gjør forretninger og pleier gode forbindelser med det iranske presteregimet. På den måten gjør europeerne seg medskyldige i undertrykkelsen av iranere generelt og seksuelle minoriteter spesielt. Parsa har skrevet en appell i forbindelse med at Ebadi er i Oslo for å motta nobelprisen.

Les mer