Kommentar

Hetsingen av KrF er Tønnesaken om igjen

NRK kunne idag triumferende presentere resultatet av ukens jakt på KrF: synkende meningsmålinger. Valgerd forsøker å svare så godt hun kan, med gråten i halsen. Hun burde sagt: Dra til helvete!

Aldri mer
Etter Tønnes selvmord sa mediene: Aldri mer! Husk Vær varsom-plakaten! Medhaug-saken og KrF-kjøret viser at mediene har intet lært. Det overrasker ingen som har jobbet i mediene. Medhaug-saken er Norges svar på Gilligan-saken: Det er bare at i Storbritannia er det blitt avdekket at Gilligan manipulerte for å få en god story. I Norge kommer ikke mediene til å bli stilt til veggs.

Anti-kristelige
Norske journalister og redaksjoner er anti-kristelige. Jeg vil ikke si anti-kristne, selv om mange er det også. Det er en forskjell: De er mot alt som smaker av kristelig. Det er ensbetydende med dobbeltmoral. Det er provoserende for journaliststanden, som oppfatter seg selv som landets mest opplyste.

Om jeg hamrer eller hamres…
Tidligere ble kristelige miljøer kritisert for å dysse ned seksuelle overgrep. Nå har de lært. De har dannet Det kristne ressurssenter mot seksuelle overgrep. Refleksene fungerte også hos Valgerd da det hadde gått en stund. Hvordan kunne man da angripe KrF? Jo, ved å gjøre Medhaug til offer. Medhaug virker riktignok som en type som ikke kler offerrollen, men pytt.
Mediene har spilt maksimalt på motsetningene saken har skapt innad i partiet. De har demonstert en grenseløs kynisme. Hadde kortene vært annerledes stokket kunne de selv lett fått en ny Tønne-sak.

To sitater
La meg illustrere fordommene ved to avslørende sitater. Det ene av NRKs drevne kommentator Bente Engesland som kalte fylkespartiets avgjørelse om Medhaug for «en politisk korsfestelse». Han brakte med andre ord det ultimate offer. Den andre var en Dagsrevy-reporter som fikk seg til å spørre daglig leder for det kristne ressurssenteret om kristne hadde en lavere terskel for overgrep enn andre, om de underforstått er pripne, og at det i virkeligheten er de det er noe galt med. Lederen var en dame med ben i nesa. Hun blåste av problemstillingen. At det i det hele tatt blir stilt sier mye om holdningen. I det politisk korrekte rom er det i dag lov å mobbe kristne for åpen mikrofon.