Geir Lippestad kommenterer økokrim-saken der Ap-ordføreren i Nittedal og flere andre er siktet for grov korrupsjon.
Foto: Terje Bendiksby / NTB

@Kristensosialist var et uttrykk som dukket opp for et halvt århundre siden, da bekjennende kristne erklærte seg som sosialister, meldte seg inn i Sosialistisk Folkeparti og var med på å grunnlegge Sosialistisk Venstreparti.

Lesere som ikke er åreforkalket, husker Otto Hauglin som en typisk representant for kristensosialistene. Han hadde en rekke verv i mange kristelige organisasjoner, var rektor på Diakonhjemmets sosialskole og førsteamanuensis på Menighetsfakultetet. Hauglin fikk en periode som SV-representant på Stortinget. Han tok konsekvensen av sitt kristne grunnsyn og stemte mot Ap-regjeringens forslag om selvbestemt abort, noe som først ble vedtatt etter Hauglins stortingstid.

Det har vært stilt om kristensosialismen i mer enn fire tiår – ganske enkelt fordi kristendom og sosialisme er uforenlige størrelser – men nå har begrepet fått ny aktualitet ved stiftelsen av det nye partiet Sentrum, en nyhet TV2 formidlet tirsdag.

Sentrum samler nå underskrifter i stort nok antall til å bli registrert som parti. Geir Lippestad, landskjent som Utøya-terroristens forsvarer i lagmannsretten og senere Ap-byråd i Oslo, er satt til å lede det nye partiet. Han har offentlig bekjent sin kristne tro. De øvrige som hittil er navngitt som tilhørende partiets indre krets, er frafalne KrF’ere – folk som tapte retningskampen for to år siden og som senere i mange tilfelle har vært med i KrF-nettverket Drivkraft. Denne kretsen samlet seg i en slags politisk nødhavn i påvente av nye muligheter, ettersom KrF ble regjeringsparti.

Odd Anders With – tidligere KrF-nestleder og statssekretær i begge Bondevik-regjeringene – sier til Adresseavisen at han er bedt om å være «stemmen fra Trøndelag» i partiet. – Det er behov for å fylle tomrommet i sentrum når både Venstre og KrF svek sine valgløfter og foretrakk Frp fremfor Ap og Sp, sier With til avisen.

Hallo! Har ikke With fått med seg at Fremskrittspartiet nå er ute av regjering? Og vi har partiets egne ord for at Frp heller aldri mer vil bli regjeringsparti såfremt KrF og Venstre deltar. Den parlamentariske situasjonen er akkurat slik KrF gikk til valg på i 2017: En regjering av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Når de KrF-frafalne likevel danner eget parti, selv om Frp ikke lenger er noe regjeringshinder, avslører de sitt sanne jeg. Ønsket om et nytt parti har ligget under hele tiden. De har ønsket et nytt sosialistisk parti med et anstrøk av kristen politur.

Partiet avslører seg selv til gagns. Sentrum hevder å være blokkuavhengig, men ønsker et skifte med Jonas Gahr Støre som regjeringssjef. Blokkuavhengig og rødgrønn entusiast – snakk om dobbeltspill og velgerbedrag!

Det som er bekjentgjort om partiets manifest og plattform, oser av sosialisme. Det innrømmes også av Sentrums talspersoner, som vedgår at partiet har «hentet inspirasjon fra kristensosialismen og sosialdemokratiet» – men blokkuavhengig skal partiet være, blokkuavhengige sosialister!

Sentrum ivrer etter å endre innvandringspolitikken og sette asyldøren på vidt gap. Partiet bekjenner seg til globalisme, EU-medlemskap og fremmedstyre. Sentrum strør om seg med raus godhet, men har knapt eierskap til én eneste sak, ettersom alt partiet står for, blir frontet av andre. Partiet er egentlig overflødig når velgerne allerede kan velge mellom SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Partiet er ingen trussel mot noe eller noen – bortsett fra de 250 000 som har sitt arbeid i oljebaserte næringer. Og det folkeflertall som vil beholde Norge som et selvstyrt land av og for nordmenn, basert på norske tradisjonelle verdier.

For dem blir nyskapningen en rød klut.

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.