Bombene i Riyadh er illevarslende. Al-Qaida har tydelig krysset en grense. Det er en åpen krigserklæring mot kongehuset. Myndighetenes oppførsel så langt overfor terroristene er ikke tillitsvekkende. Det er en mangel på handlekraft og vilje til å konfrontere dem som ikke lover godt for fremtiden. Det bor en mengde utlendinger i Saudi-Arabia og de er viktige for driften av landet. 30-40.000 briter. 15.000 amerikanere. Sivile. En må regne med at det kan bli tynt i rekkene. Ikke minst ford myndighetene har nektet å innrømme at de har et terrorproblem med islamister. Det er en stor ambivalens i forhold til Osama og hans linje. Han er homespun, både i kropp og sjel.

Det har vært en rekke bombeattentat mot utlendinger i Saudi-Arabia. Myndighetene har arrestert flere briter, og fremtvunget tilståelser om at det dreier seg om en intern krig om alkoholsalg. Briter som har sluppet ut har fortalt om tortur og skinnprosesser. Det virker nesten som om myndighetene ikke våger innrømme for seg selv en gang at Al-Qaida er i virksomhet. Forhistorien til tirsdagens bomber tyder ikke bare på ubesluttsomhet, men også sympati med terroristene på visse nivåer i sikkerhetsapparatet.

Politiet fikk nyss om hva som var på gang da en mann sprengte seg selv i lufta 7. mars. I leilighetene fant politiet et helt arsenal av utstyr for terrorangrep. Funn her satte dem på sporet av en gruppe. Politiet slo til tirsdag i forrige uke. Utrolig nok unnslapp 19 personer. En fluktbil startet ikke, men likevel greide mennene å få tak i en passerende bil og komme seg unna. I denne leiligheten fant politiet også et stort lager for terrorangrep, blant annet 350 kilo med et uvanlig militært sprengstoff, som bare brukes som detonar. Når du har 350 kilo med fenghetter, planlegger du noe stort.

Amerikanske myndigheter ba allerede 4. mai om at myndighetene oppgraderte sikkerheten rundt boligkompleksene for utlendinger, men myndighetene avslo. State departments fremste ekspert på Midtøsten-terror, ambassadør J. Cofer Black, var i Riyadh og advarte mot nær forestående angrep. Den samme Black som sier mulla Krekar er en livsfarlig person som aldri burde vært på frifot.

Alle spør seg hvor råttent regimet er, hvor stor støtten for terror-islam er. BBCs erfarne Paul Wood er i Riyadh. Han fortalte at da han besøkte en av åstedene kunne han gå helt fritt omkring. Det var ikke avsperret. Beboere og tilfeldig besøkende kunne fritt rote i ruinene. Det er nesten ikke til å tro.

Bombenes omfang og styrke er Al-Qaidas kjennemerke. Osama har store mål og vil bruke store midler. Bare tanken på at terrorislam skulle overta landet med verdens største påviste oljereserver, får det til å svimle. Det er rett og slett helt uakseptabelt. Men Osama kan stelle i stand mye bråk underveis. Med islams to helligste steder er det ikke bare for USA å valse inn. Nå har USA erklært at soldatene trekkes ut. Det er en høy terskel for å la dem bli, eller sende flere. Trolig blir det nå masseevakuering av utlendinger, noe som vil føre til at regimet svekkes. Investeringer tørker inn. Underskuddene øker. Trolig vet ikke en gang kongehuset selv om politi og militære er til å stole på. De er offer for sitt eget ekstreme hemmelighold. Saudi-Arabia har alltid utøvd en viss fascinasjon på utenforstående. Det vi har sett hittil tyder ikke på noen motstandskraft.