Saudi-Arabia har wahhabismen som statsreligion. Denne ekstreme formen for islam gjør det naturlig å reagere på Irak og Gaza med jihad. Det er stor sympati for bin Laden, fordi «han er den eneste som synes å gjøre noe». Problemet for kongehuset er at noen tar terroren hjem. Da har også de fleste saudi-arabere vanskeligheter med å følge med.

Nel MacFarquhar gir et meget godt bilde av saudi-arabernes ambivalens overfor jihad. Jihad i utlandet er ok, på hjemmebane er det vanskelig å forstå. Det er ikke tvil om at bin Laden er et ektefødt barn av Saudi-Arabia på mer enn en måte. Det gjør ham så vanskelig å knekke. Myndighetene bruker shootouts og arrestasjoner som bevis på deres effektivitet, men det kan snarere være det motsatte. BBCs Paul Wood siterte en imam som har forsøkt mekling, som sa Al-Qaida har tusenvis av rekrutter i Saudi-Arabia.

MacFarquhar forteller om en ung saudi-arabier som har falt i skyting med amerikanerne i Irak. Slekt og venner ringer inn og gratulerer:

«People are calling all the time to congratulate us — crying from happiness and envy,» Mr. Enezi said. (broren)

Myndighetene forsøker å kanalisere frustrasjonen og sinnet over Irak ved å la imamene angripe Amerika verbalt, en heller risikabel strategi.

«Oh God, avenge America, oh God, avenge its allies,» the prayer leader at Prince Sultan bin Abdel Aziz mosque in a northern Riyadh neighborhood said last Friday. «Oh God, order your soldiers to show them torture, oh God divide them, oh God avenge them for what they are corrupting in Iraq.»

«Young people are wearing T-shirts with bin Laden’s picture on them just the way people used to wear pictures of Che Guevara,» said Tufful al-Oqbi, a student at King Saud University. «It’s simply because he is the only one resisting. Even if we reject his methods, it’s because there is no other way, because this is the only way.»

Myndighetene sier de ikke lar noen dra til Irak. De husker erfaringene fra Afghanistan. Veteranene kom hjem og stelte i stand bråk. Men ved å tillate jihad-propaganda for Irak og palestinerne, pisker dem frem stemninger hvor kongehuset fremstår som tafatt. En nokså nærliggende tanke.

Even among prosperous, upper-middle-class Saudis it is possible to hear support for such actions, especially after the string of events in the past month with the killing of two Hamas leaders in Gaza and President Bush’s endorsement of Israeli plans to keep West Bank settlements and to prevent the long-cherished return of Palestinian refugees to Israel. Often the anger takes the form of endorsing Mr. bin Laden’s calls for fighting the Americans.

Terror i utlandet er ok. Men man får iinntrykk av at dette er et samfunn som ikke har noen følsomhet for lidelsen som rammer andre. Det er derfor de reagerer med slik forvirring på terroren som rammer dem selv. Den er uforståelig.

Fowziyah Abukhalid, a sociology professor at the university, has noticed a parallel phenomenon among her students. «Many young women are saying `My God, bin Laden is so charming,’ or `My God, bin Laden is so handsome,’ » she said. «He is politically appealing, that is why they view him as handsome.»

I et slikt miljø blir det vanskelig å trekke grensen mellom akseptabel jihad og uakseptabel. Bomben onsdag var den første rettet mot en offisiell bygning. Det kommer sikkert flere.

Saudis Support a Jihad in Iraq, Not Back Home
By NEIL MacFARQUHAR

Published: April 23, 2004

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂