Kommentar

Dag 14: NRKS dekning av krigen nærmer seg desinformasjon. Det skyldes selvfølgelig at krigen utvikler seg stikk i strid med deres apokalyptiske prognoser. Katastrofevarslene er de impotentes våpen. Det har NRK-journalistene til felles med den rådende oppfatning i Midtøsten.

En liten omvei: En av Vestens store fortrinn er utviklingen av logistikk: det henger selvfølgelig sammen med datarevolusjonen. (Det sies at Pentagon har vært hos de store firmaene og studert deres lager- og transportprosesser.) De store medieselskapene er også eksperter på logistikk: transport av store mengder data, hurtigst mulig. En ting er at de har folk plassert mange steder. For krigen utspiller seg mange steder. Theater, kalles det jo på fagspråket. Det er bidrag fra journalister ute i felten, og på de ulike kommandohovedkvarter, og hovedsteder i Midtøsten. Sammen med hovedredaksjonen hjemme blir dette a mighty force. I dag fikk vi demonstrert hvordan BBCs Paul Adams, som er ved CentComs i Qatar, fangen fuglen i flukten. En av militærekspertene i studio i London hadde nettopp forkynt at slaget om Bagdad ennå ikke hadde begynt. Da spørsmålet gikk til Adams sa han: -Du tar helt feil. Slaget om Bagdad har begynt.

Så fortalte han om nattas harde kamper ved Kerbala-Gapet, og Al-Kot. -De neste 24-48 timene kommer til å bli helt avgjørende. Det kommer til å skje store ting, men mer har jeg ikke lov å si, sa Adams. Litt senere fulgte generalmajor Brooks på pressekonferanse, der han bekreftet og utfylte detaljer om de harde kampene. Minst to av divisjonene til Republikanergarden fungerer ikke lenger.
Hverken Sunnanaa eller Bjørn Hansen hadde fått med seg dette i 17.30-sendingen. De snakket om at det var langt igjen og at amerikanerne ikke hadde smakt ordentlig kamp ennå. Out of touch.

Virkelig grovt ble det når det gjaldt kampene i Najaf. Brooks fortalte eksplisitt om at det var blitt skutt fra de to hellige moskeene i Najaf, mot amerikanske soldater, som hadde ordre om ikke å besvare ilden. Samtidig sto en av Saddams retterknekter i Bagdad og sa USA sendte sine fly over moskeene, slik at de truet med å bryte sammen. Bruken av moskeer er ikke unik. Brooks fortalte at regimet plasserer antiluftskyts og kommandosentraler på sykehus nettopp for at koalisjonens fly skal angripe disse målene. (Like før pressekonferansen begynte hadde Reuters meldt om at en fødeklinikk i Bagdad var truffet!) Bildet som avtegnet seg var opplagt: Regimet ønsket å fremprovosere et amerikansk angrep som kunne snu shiamuslimene mot USA.
I Dagsnytt 17.30 var dette tema. Men her var problemstillingen snudd fullstendig på hodet! Her ble det fremstilt som at det var mulighet for at USA ville angripe helligdommene og at dette kunne få alvorlige følger for forholdet til shiamuslimene og hele den muslimske verden.Cecilie Hellestveit ved PRIO var sakkyndig. Det åpnet med å sitere påstandene fra Saddam, og så snakket man som om de var seriøse. Ikke et ord om soldatene inne i moskeene og provokasjonene.

NRK har ikke ressursene til BBC og andre store, javel, men her virker det som om man gjør en dyd av en mangel, og betrakter det som license til å fable i vei. Feilpasningene og uetterrettelighetene er så mange at det er snakk om systematisk og vedvarende feilinformasjon, for å bruke Amnestys terminologi. Det er alvorlig.