Kommentar

Den polskfødte forskeren Nina Witoszeks kronikk i Aftenposten i dag, lørdag, er et must. Hun innleder med scenen fra Macbeth der heksene brygger sitt forvirringsbrygg og deklamerer: «Rett er vrangt og vrangt er rett». Nesten 60 år og to generasjoner med fred og frihet har gjort virkeligheten i Vest-Europa virtuell.
Norske mediefolk bidrar hele tiden til å spre forvirringen. Bush er diktatorisk, USA er fienden. Det er en ganske utbredt oppfatning at USAs krig mot Saddam handler om olje. Øst-europeiske intellektuelle , «dissidentene som overlevde kommunismen», har skjønt noe helt annet. Witoszek refererer utsagn fra Vaclav Havel, Magnus Enzenberger, Czeslaw Milosz, Wolf Biermann, György Konrád, Adam Michnik. («Erfaringen fra andre verdenskrig viser at det er umulig å ekskludere USA fra den politiske virkeligheten. Krigsmotstand og behovet for å uttrykke høyverdige følelser som pasifisme er upassende. Skulle vi følge denne tankegangen, ville vi si at angrepet på Hitler var unødvendig» – Milosz). Alle disse utsagnene har én ting felles: De kommer fra individer som alltid har gått mot strømmen, og som selv har vært ofre for totalitær undertrykkelse. Deres meninger stammer verken fra innbilte redsler eller hypotetiske scenarier eller virtuelle kriger. De har sitt utgangspunkt i den historiske opplevelsen av og ustoppelig refleksjon rundt ondskap. Det er denne ondskapen som Vestens intellektuelle har betraktet med nonchalanse på grensen til senilitet. Det er dypt ironisk når president Chirac refser Polen som en nasjon som «trenger disiplinering og europeisering», samtidig som han mottar Zimbabwes diktator i Paris. Man kan jo spørre seg hva europeisering á la française betyr, om ikke nettopp en øvelse i å ikke være villig til å dø for Europa? skriver Witoszek

For vel ti år siden kunne Vesten dele verdiene demokrati og ytringsfrihet med europeere som nettopp hadde befridd seg fra kommunistisk undertrykkelse og sensur. Nå er det vi i Vest-Europa som trenger sentraleuropeerne for å lære oss hva disse verdiene egentlig betyr, og forsvare dem for oss.
Witoszeks kronikk

Les også

-
-
-
-
-

Les også