Kommentar

Tortur?

Under antiterrorkrigen i Afghanistan ble det fokus på behandlingen av fangene, og det gjentar seg etter pågripelsen av nummer tre i al-Qaida, Khalid Shaikh Mohammed. Blant annet NTB er mest av alt bekymret for at han kan bli utsatt for tortur, selv om hovedsaken selvfølgelig er hvilke opplysninger han kan bidra med – samt betydningen av arrestasjonen i seg selv i kampen mot internasjonal terrorisme. New York Times har en lengre sak om hvilke metoder amerikanerne bruker. «Questioning of Accused Expected to Be Humane, Legal and Aggressive.» Det er liten grunn til å tro at han blir utsatt for en behandling som man normalt forbinder med begrepet tortur:

«Khalid Shaikh Mohammed’s American captors are likely to use tactics like sleep deprivation and psychological manipulation in trying to pry information from him, officials said today. But the White House promised that Mr. Mohammed, the terrorist mastermind, would be treated humanely.»