Kategori: Energi

Det «grønne skiftet» har stoppet opp

Verden bruker mer fossil energi enn noensinne, og overgangen til grønn energi har stoppet opp, konkluderer en global studie som er blitt offentlig­gjort av den inter­nasjonale energi­politiske tenketanken REN21.

Les mer»

Tyskland har mer enn nok gass, men vil ikke utvinne den

Tyskland har gassreserver på over 2000 milliarder kubikkmeter, som ifølge fagfolk kan utvinnes og tas i bruk forholdsvis raskt. Men økonomi- og klimaminister Robert Habeck avviser å ty til fracking. I stedet vil man importere amerikansk gass, som er utvunnet med fracking – med stort energitap.

Les mer»

Hvem er mest virkelighets­fjern i EUs klima- og energi­politikk?

EU-kommisjonens forslag om å regne gass- og kjernekraft som bærekraftig på veien mot «null­utslipps­samfunnet», kan bli avvist av EU-parlamentet. Tror flertallet at stabil energi­forsyning kan sikres uten gass- og kjernekraft? I så fall vil den ene virkelighets­fjernheten slå den andre i hjel.

Les mer»

Kina og India øker kull­produksjonen kraftig

Til tross for klima­politiske ambisjoner i Vesten går verden resten av verden absolutt ikke bort fra kullkraft. Kina og India planlegger å øke kull­produksjonen med 700 millioner tonn i året.

Les mer»

FNs tidligere klima­utsending: – La Afrika få bruke gass, men ikke Vesten

Afrikanske land bør få utnytte sine enorme gass­ressurser selv om det haster med klimagass­kutt, mener FNs tidligere klima­utsending Mary Robinson. Vestlige land må kutte for å avverge klima­kollaps, sier hun. Den kognitive dissonansen er skrikende.

Les mer»

– Ukraina-krigen gir støtet til et fossilt «gullrush»

En rekke land ønsker å erstatte energi­importen fra Russland med leveranser av fossile energi­kilder fra andre land. Det resulterer i et «gullrush» for fossile energi­prosjekter, mener klima­aktivister.

Les mer»

Senegal blir snart olje- og gass­produsent

Mens regjeringer, finansbransje og næringsliv i vestlige land etterstreber en nær fremtid uten fossile energikilder, blir Senegal snart olje- og gass­produsent. Første oljefat fra det vest­afrikanske landet ventes i 2023 og den første gassen i 2024 – begge fra felter til havs.

Les mer»

Tyskland vil gjøre seg avhengig av Kina istedenfor Russland

For å gjøre seg uavhengig av russisk energi vil Tyskland forsterke satsingen på fornybar energi. Tyskland importerer imidlertid nesten alt av solceller fra Kina. Er avhengighet av Kina noe bedre?

Les mer»

EU gjorde gassen til sin egen akilleshæl

Russlands stans i gassleveransene til Polen og Bulgaria har sendt gassprisen oppover. Men prisøkningen er ubetydelig sammenlignet med den EU selv hadde skapt med sin selvskadende, utopiske klima- og energipolitikk. La oss se hvordan.

Les mer»

Kina øker energi­importen fra Russland – for å selge energi til Europa?

Kina importerer mer billig energi fra Russland mens Europa importerer mindre. Samtidig videreselger Kina importert energi relativt dyrt til Europa. Skal europeisk energipolitikk la Kina berike seg på Europas bekostning?

Les mer»